Nakon 30. lipnja prestaju važiti radne knjižice

ljubuski.info

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je priopćenje u kojem su date upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30.6.2016. godine, koje prestaju važiti.

Naime, u priopćenju stoji da sukladno Članku 176. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16), odredbe članova 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju važiti zaključno s 30.6.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka njihovog važenja, odnosno najdalje do 31.8.2016. godine.

Radne knjižice koje su prestale važiti sukladno navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave.

Prije vraćanja radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Nepopunjene rubrike ne trebaju precrtavati svaku posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom kosom linijom, a potpis i pečat se stavljaju samo u rubriku "bilješke" u kojoj se evidentira da su sve nepopunjene rubrike precrtane.

Poslodavac prije povrata radnu knjižicu ne zaključuje s 30.6.2016. godine, budući da radni odnos radnika s ovim danom ne prestaje. U tom slučaju poslodavac u radnoj knjižici neće upisivati trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U slučaju da radniku prije vraćanja radne knjižice prestane radni odnos, poslodavac u radnu knjižicu upisuje datum prestanka rada, a ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos samo će precrtati prazne rubrike i upisati napomenu u rubrici "bilješke".

U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki u radne knjižice, poslodavac se treba pozvati na zakonsku odredbu na temelju koje će se precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, na način da se upiše tekst: "nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu", te se upisuje datum, potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca. Upis u "bilješku" se može izvršiti i naljepnicom ili žigom s tekstom: "nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu".

Ovlaštena osoba poslodavca je osoba koja je od poslodavca ovlaštena odlučivati i zastupati ga u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa. Poslodavac koji ima dislocirane organizacijske cjeline i velik broj radnih knjižica, može ovlastiti više različitih osoba da radnicima u propisanom postupku vrate radne knjižice.
Obvezu vraćanja radne knjižice imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi Članka 34. Zakona o radu.

Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan Člankom 176. Zakona o radu je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze.

Podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskg i invalidskog osiguranja, kao i nekih drugih prava, od 1.7.2016. godine, radnici će moći pribaviti od Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, sukladno Članku 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/11), kao i od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno člancima 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16).

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je, sukladno Članku 5. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, dužan u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva osiguraniku izdati uvjerenje o podacima registriranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda, koje ima karakter javne isprave.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine sukladno člancima 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sustava s traženim podacima svakom subjektu upisa na njegov osobni zahtjev. Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sustavu od 1.1.2011. godine.

Radnik može koristiti vraćenu radnu knjižicu i nakon 1.7.2016. godine u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti - kaže se u priopćenju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Komentari

e bas ih puno radi ili su na birou ili u mirovini

Kobajagi država želi pokazati da kao eto nešto radi a ni sama nezna zasto.Hrvatska isti zakon prepisala od Njemačke,BiH od Hrvatske a "maniti" svabe vratili sve da se ručno piše.E bas su maniti jel'da?

Nakon 30. lipnja prestaju važiti radne knjižice

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto