Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

ljubuski.info

Na temelju Javnog poziva za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora Središnjeg izbornog povjerenstva, broj: 07-1-16-1-106-15/16 od 13. lipnja 2016. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški raspisuje

Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

I

Objavljuje se Javni poziv za izbor dva (2) potencijalna trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 171A Ljubuški.

II

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

Opći uvjeti:

 1. Prijavljeni kandidat mora biti osoba s pravom glasa (upisan u SBP);
 2. Za trenera ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona BiH):
  • koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona;
  • koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora;
  • koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak 4. Izbornog zakona;
  • koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (2012., 2014. ili 2016. godine); i
  • kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Posebni uvjeti:

 • Da ima završen VII/1 ili VI ili IV stupanj stručne spreme;
 • Da posjeduje iskustvo u provedbi izbora - članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim tijelima koja su pružali pomoć u provedbi izbora, objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

III

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na javni poziv (popunjen obrazac).
  Obrazac prijave može se preuzeti u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva ili na web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba, web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Vijeća Europe - Ured u Sarajevu i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.
 2. Potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe članka 2.3 Izbornog zakona BiH
 3. Preslika diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi,
 4. Dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provedbi izbora (preslika rješenja o članstvu u izbornom povjerenstvu ili članstvu u biračkom odboru, uvjerenje izbornog povjerenstva da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora, ili dokaz o objavljivanju stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora).

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uvjeta nije potrebno ovjeravati.

IV

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od objavljivanja Javnog poziva na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba (13. lipnja 2016. godine), odnosno zaključno sa 20. lipnja 2016. godine.
Javni poziv će biti objavljen i na web stranici Vijeća Europe, web stranici i facebook sranici Udruženja izbornih zvaničnika u BiH www.aeobih.com i https://www.facebook.com/aeobih, web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba i na oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

V

Tijelo za provođenje postupka

Postupak procedure izbora potencijalnih trenera po Javnom pozivu provest će Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški u kojem će biti angažirani treneri za obuku predsjednika i članova biračkih odbora.

VI

Ostale informacije

Obrazac prijave može se preuzeti u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški ili na web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba, web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, Vijeća Europe - Ured u Sarajevu i Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.
Prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se dostavljaju u sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71, 88 320 Ljubuški, osobno ili poštom navodeći adresu:

Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški
sa naznakom "Prijava na Javni poziv za potencijalne trenere za obuku predsjednika i članova biračkih odbora - NE OVARATI".

Nepotpune i neblagovremene prijave Izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća kandidatima.

Odluka Općinskog izbornog povjerenstva o izboru potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora je konačna i bit će objavljena na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, na web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba i oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

Stipe Bubalo | predsjednik OIP

Glas naroda

Jadni mi ako je ovo oni stipe uvlačiguz i juda

Karamarko vam je sad slobodan neka vas trenira

Novi spot atezea glasajte za nas ako ne glasate za nas niste glasali za spas

Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari