Ministar Bukvarević ponovno izmanipulirao javnost

ljubuski.info

Dana 31.05.2016 godine u Zgradi Vlade FBiH je održan sastanak predstavnika Savjeta Branitelja FBiH i predstavnika federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz Domovinskog rata na čelu s federalnim ministrom za pitanja branitelja gosp. Salkom Bukvarevićem. Savjet branitelja je činilo 12 predstavnika dok je ovlašteni pregovarač ispred savjeta bio gosp. Fahrija Pitić zvani Dedo. Na sastanku su bili nazočni savjetnici ministra Salke Bukvarevića, predstavnici braniteljskih udruga s područja Federacije te ministara i branitelja ispred nekoliko županija u FBiH, od kojih izdvajam gosp. Mladena Begića ministra branitelja ŽZH, Olivera Soldu ministra branitelja HNŽ, te ministra branitelja ispred sarajevske županije.

Ja sam ispred Savjeta Branitelja FBiH zatražio od vođe protokola Fed. ministarstva branitelja da u pregovarački tim ispred Savjeta branitelja ubaci i gosp. Vladimira Galića iz Tomislavgrada predstvnika Herceg-Bosanske županije (Županije br. 10.), no nije mi udovoljeno jer je već sve određeno.

Sastanak je vodio ministar Branitelja FBIH gosp. Salko Bukvarević koji je, u kratkim crtama, rezimirao zahtjeve Savjeta branitelja sadržanih u Rezoluciji Branitelja, te o mogućnostima Ministarstva Branitelja kao i Vlade FBiH u implementaciji tih zahtjeva.

Potom je riječ dobio ovlašteni pregovarač ispred Savjeta branitelja gosp. Fahrija Pitić koji je pojasnio što to žele i traže branitelji kroz svoju rezoluciju, te kako odgovornost leži na Fed. ministarstvu branitelja i invalida iz Domovinskog rata, kao i Vlade FBiH da se opravdani zahtjevi branitelja riješe.
Nakon Fahrije Pitića riječ je dobio gosp. Selvedin Bulbul ispred Sarajevske županije i Bosansko-Podrinjske županije koji se osvrnuo na organizaciju mirnih prosvjeda koji su se dogodili u Sarajevu, 24.4.2016 godine te 19.5.2016 godine i koji su protekli uredno bez ijednog ekscesa, kao i to da se on ispred Savjeta branitelja FBiH ograđuje od svih nasilničkih i rušilačkih pohoda koja se imputiraju braniteljima koji organiziraju mirne prosvjede, te kako branitelji kroz rezoluciju traže samo prava koja im pripadaju. Osvrnuo se također na činjenicu kako se od proteklih prosvjeda u Sarajevskoj i još nekoliko županija ubilo 5/pet branitelja, te je rekao kako se taj trend samoubojstava mora prekinuti na način da se najugroženijim braniteljima odmah osiguraju određena novčana sredstva jer su branitelji u jako teškom položaju.

Iza njega su se riječ javljali predstavnici braniteljskih udruga s područja FBiH koji su svi odreda ponavljali kako se kroz dijalog između predstavnika federalnog ministarstva za pitanja branitelja i Vlade s jedne strane i predstavnika Savjeta Branitelja može iznaći zajedničko rješenje za sve. Svi su odreda ponavljali kako je nesporna činjenica da se treba uraditi jedinstven registar branitelja FBiH na najkvalitetniji način, te da nemaju ništa protiv jedinstvene braniteljske/boračke organizacije na području FBiH s tim da se ne diraju prava temeljnih ili krovnih udruga kako je to naglasio savjetnik ministra Salke Bukvarevića gosp. Ramiz Dreković.

Riječ su dobili i ministri branitelja u 3/tri županije i to: Mladen Begić ispred ŽZH, Oliver Soldo ispred HNŽ, te ministar branitelja Sarajevske županije, gosp. Muharem Pišo, koji su također rekli kako se kroz dijalog ove dvije strane, koje, po njihovom mišljenju, ne trebaju biti suprotstavljene, može sve riješiti.

Nakon njih opet su riječ dobili predstavnici Savjeta Branitelja gosp. Murat Silajdžija ispred Srednje-Bosanske županije koji je razlagao Rezoluciju jer ju je, kako kaže, on i kreirao te, kako je ona utemeljena na Zakonu o pravima branitelja FBiH objavljenom u Sl.novinama FBiH broj 33/04, te, u Zaključcima Doma Naroda FBiH iz lipnja 2014 godine, Drago Grbavac predsjednik Udruge Zaboravljeni branitelji FBiH, te gosp. Vlado Marušić, predsjednik Udruge Zaboravljeni branitelji ŽZH, kao i gosp. Esudin Džafić ispred TŽ i sva trojica su izuravno od Vlade tražili usvajanje Rezolucije branitelja u cijelosti, i, po hitnom postupku, je proslijede u Parlament FBiH na usvajanje, s tim da je Vlado Marušić nazočnim prezentirao točne podatke o broju pripadnika oružanih snaga na dan 28.2.1995 godine, kada su pripadnici Armije BiH brojili negdje oko 229.000, dok je komponenta HVO-a imala 37.000 pripadnika, dok ih danas u vojnoj evidenciji ima oko 585.000 što su potvrdili prethodni ministar branitelja FBiH Zukan Helez a s čime je upoznat i sadašnji Salko Bukvarević.

Najviše prijepora u razgovoru a konačno i dogovoru ove dvije strane je bilo oko braniteljskog dodatka, jer predstavnici Fed. ministarstva branitelja smatraju kako ovo ministarstvo ne može obećavati nerealne zahtjeve jer su u pitanju znatna novčana sredstva, što bi opteretilo ionako opterećen proračun, a što izlazi iz okvira mogućnosti i same Vlade FBiH.

Predstavnici savjeta branitelja FBiH su, naprotiv, smatrali kako ima mnogo realnih mogućnosti plaćanja braniteljskog dodatka braniteljima bez ikakvih prava, što je na koncu, predstavnik Unsko-Sanske županije gosp. Senad Okugić, pojasnio na način da se sačini jedinstven registar branitelja u FBiH, u kojem ima branitelja odnosno korisnika vojnih prava koji tu ne pripadaju, i koji bi se tim registrom eliminirali iz tog registra čime bi se uštedjela znatna novčana sredstva, koja bi se pravilnijom preraspodjelom mogla iskoristiti u svrhe braniteljskog dodatka za obespravljene branitelje. Također je napomenuo kako je najbolje rješenje da se Rezolucija branitelja hitno proslijedi u Parlament FBiH na usvajanje a neka Parlament istu usvoji ili ne usvoji.

Njemu je replicirao gosp. Salko Bukvarević koji smatra kako je Rezolucija politički akt s čime se nije složila velika većina članova Savjeta Branitelja.

Kako je vrijeme odmicalo Ministar branitelja Salko Bukvarević je predlagao kako demobilizirani branitelji okupljeni u Savjetu branitelja imaju jedinu mogućnost kroz 2/dva nacrta zakona o demobiliziranim braniteljima u FBiH, te nacrta zakona o Udrugama od posebnog društvenog značaja artikulirati svoje zahtjeve kako bi isti išli u parlamentarnu proceduru.

S obzirom kako je sastanak u Vladi započeo u 13 h a približavalo se vrijeme od 16 h za kada je zakazana press konferencija Ministar branitelja Salko Bukvarević je, na brzinu, pročitao 4 zaključka sa tog sastanka nazočnima kako bi se isti predstavnici obratili medijima.

Zaključci su slijedeći:

  1. Zadužuje se Ministarstvo branitelja FBiH da u roku od 10 dana pripremi zakonska rješenja o jedinstvenom registru branitelja FBiH.
  2. Zadužuje se Ministarstvo branitelja FBiH da uputi 2/dva prijedloga zakona u županijske skupštine na usuglašavanje i to prijedlog Zakona o demobiliziranim braniteljima, i prijedlog zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja, gdje bi županijske skupštine bile dužne najkasnije u roku od 30 dana dostaviti svoja rješenja Federalnom ministarstvu branitelja a ministarstvo branitelja preko Vlade bi u parlamentarnu proceduru uputiti ta 2/dva zakona najkasnije u roku od 60/šezdeset dana.
  3. Zadužuju se predstavnici braniteljskih/boračkih udruženja, koji su ovlašteni predlagatelji ta dva zakona, da u povjerenstvo koja radi na tim zakonima uvrsti i 2/dva predstavnika Savjeta branitelja FBiH kako bi i oni imali uvida u te radne materijale i davali svoje sugestije, primjedbe i prijedloge.
  4. Ministarstvo branitelja FBiH će kroz svoj rad na implementaciji svih podnesenih prijedloga Zakona o pravima branitelja voditi računa o realnim mogućnostima tog ministarstva kao i mogućnostima Vlade FBiH.

Nakon što je ministar Bukvarević pročitao te zaključke ja, dolje potpisani Vlado Marušić, Drago Grbavac,kao i velika većina predstavnika Savjeta Branitelja se s njima nismo složili i bili smo spremni otići iz Vlade FBiH jer je po našem mišljenju Federalni ministar Branitelja opet ignorirao naše zahtjeve, jer nije usvojio Rezoluciju branitelja u cijelosti zbog čega je sastanak u zgradi Vlade i zakazan.

Potom je ispred velike dvorane za sastanke održana press konferencija na kojoj je ispred Savjeta branitelja FBiH govorio Nermin Bise iz Stoca koji nije imao ovlast predstavljati Savjet branitelja jer je nije dobio od ogromne većine članova Savjeta Branitelja, niti ta njegova izjava može biti vjerodostojna a niti obvezujuća. Zbog svih tih razloga ja i gosp. Drago Grbavac smo napustili zgradu Vlade FBiH a nismo sudjelovali u nakaradnoj press konferenciji.

Ispred zgrade Vlade su nas čekali naši branitelji iz mnogih općina i gradova FBiH kojima smo priopćili kako nam Rezolucija nije usvojena u cijelosti i kako mi ne stojimo iza zaključaka ministra Salke Bukvarevića niti nas oni obvezuju.

Potom je gosp. Esudin Džafić predstavnik Tuzlanske županije sve članove Savjeta Branitelja FBiH ispred Vlade FBiH izvijestio kako će se idući sastanak Savjeta Branitelja FBiH održati u Tuzli za 4-5 dana i tek potom će se Savjet Branitelja očitovati o zaključcima Fed.ministra Salke Bkvarevića, kao i o svim drugim pitanjima.

Vlado Marušić | Predsjednik Udruge Zaboravljeni branitelji ŽZH

Glas naroda

Kako je ono helez pita begića koliko vi imate pukovnika u selu ovi zinija.

Ovo jedino može riješit begić samo mu triba dat čekić i dasaka uruke

U ljubuškom najviše primaju oni koje su zapovjednici vodili da su na terenu uzimali njihove plaće pa iste te zvali da im rješe invalidnine.čak su dali pojedinim koi su čitani kao dezerteri na radiu ljubuški.uvezani doktori i zapovjednici uzimali lovu.

šta zinija min begić kad gaje elez pita je gledasan ja na televiziji ko mutav blenuo odkud on zna samo da ima bliži komšija 51 pukovnik a rvi 73 hr mirovina 60 a kuća 120 selo pa ti sračunaj vidite dase čoik bori za vojsku

dobarje ovaj salko on je za vojsku helez je bija protua hr naroda

Bukvareviću požuri!Od prosvjeda pet branitelja manje!Za neke to je samo broj! Žalosno je to! Šazdeset dana!? I nakon šezdeset dana,problemi branitelja-bit će isti! A i vaši ministre Bukvareviću!

I nakon šezdeset dana,problemi branitelja -bit će isti! A i vaši ministre Bukvareviću!

oćeli iko ostat osim dusparića i mađića kolo srećese okreće kakovas nije stid

Što nisi pita zpovjednika na danu branitelja šta pjeniš po ljubuškom portalu.Nemas ti m.da juka.

Jukica moj ti uvik kasnis a ministar ti susjed.Kad je se išlo na teren ti kasnio kad su se ivalidnine resavale ti kasnis kad su mirovine tebe opet nema.Stegni opanke i požuri malo.

pa jeli iko ratova nego ovi bušići ijasan bijo u ratu više nego oni a nemam ništa po 2 tri mirovine

Tako i ja sam bio i nemam nista nego jednu morovinu.

više sam ja vidijo rata i terena nego vi svi zajedno štoste opljačkali her bosnu i min zajedno viste samo interes

Jukica Tute pitaj i ekipe ma pitaj Titana i Iku bage

đuka jadan nebijo disi bijo po terenu krao sve štoti došlo pod ruku tisi bijo sitni kokošar pasi posta veliki hapac muči bolan nebija nema na kakvom sudu nisi bijo od hapanja grožđa po vinogradim sijena krumpira raštike janjadi teladi gorivo iz auta sveti paše moj grubišić damire davanje novca na kamatu hapanje auta imali štanisi hapa molin te javinam

Džuka šuti riješit će nama ante vencić.dans sam se čuo aa njim.

iko bago je zavas sve vojničina onje ratova dokste vi bušići krali

Ratova je on i poslije u inžinjeriji i kad je se dobro naratova uteka je ko zadnji jazavac.vidi ispod stadiona na vili bago koliko je ratova.koliko je riješio ljudi svoji.vidi koliko mu ih je otislo u njenačku koru kruha zaradit.

čuosam daće ostat koga mađa pribilježi on zna koje pravi koje krivi ako loše ako dobro živi

bolan ljudi triba ostavit bušiće i gotovo onisu jedini zaslužili ovo ostalo poskidat ljudi bili i ratovali

konju jedan kuda iko nije kra on je dosta jamija i pobiga usplit nesmi živit u posušju on ti je najzadnji skojevac upisan u posušju

nedaj te se Drago i Vlado samo naprijed!

Puna podrška legalnim predstavnicima branitelja !Ravno naprijed-prema pravednom cilju!

Jeste vidjeli elitu posuški zapovjednika udovice i par đeturuma ih rastralo.kome li su i oni zapovidali u ratu bože mili.Sve partizan do partizanaFiza,Bago,Titan,Jukić,Nešo Ljunbes oni iz bušića što neidje di gleda i skoro zaboravi Mađu bivšeg oficira.

štaje ovo nevidim u posušju na proslavi branitelja dusparu i ekipu ipaksu oni oslobodili sve bodo vice peko mrga ćalapan nije uredu danije bilo jedinice za posebne namjene tojest hapanje

Slabo si vidio bili su.

Di si ti bio jesi se vratio?

jelise ovi bago načelnik ož enija iz partizanske kuće vidi ustaša nisan zna '''''''

To je u ono vrime bila UGLEDNA OBITELJ.

Sve Braniteljske zavrzlame će riješit UJRO i PETAR Pero MAJIĆ okanite se BEGIĆA on samo sluša svoje savjetnike i nama pomažu Majori Ujro i Pero

čuj ugledna obitelj onda a danas još više ta zet načelnik veliko ta nebi ni bijo dase od nji nije oženijo

Ministar Bukvarević ponovno izmanipulirao javnost
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari