Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članaka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 17/14), članka 8. stavak 1.Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški",broj: 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj: 01-02-2413/15 od 21. prosinca 2015.godine, Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I

Predmet natječaja je prodaja stana - garsonjere S1objekta broj 1, površine 15,56 m² sa suvlasničkim dijelom 807/1000, na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 1197, u K.o. Ljubuški, na adresi Zrinsko Frankopanska bb, Ljubuški.

II

Početna prodajna cijena nekretnine iz točke I. Iznosi 9.700,00 KM (devettisućasedamsto konvertibilnih maraka).

III

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve pravne i fizičke osobe.

IV

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s tim da iznos jamčevine ne može biti niži od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268, sa naznakom "Jamčevina za kupnju stana - garsonjere S 1,na k.č. 1197", vrsta prihoda: 722431

V

Svaki sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje javne licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Fizičke osobe trebaju dostaviti preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika).

VI

Ako na javnoj licitaciji sudjeluje punomoćnik neke osobe isti mora imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

VII

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VIII

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.Ako u navedenom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

IX

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene zaključit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

X

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove Općine Ljubuški (ured broj 3), dana 06. lipnja 2016. godine sa početkom u 09.00 sati.

XI

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški.

Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za stambeno komunalne poslove Općine Ljubuški, Andrijice Šimića bb ( zgrada PU Ljubuški, ulaz južni, kat, ured broj 5) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Nevenko Barbarić | Općinski načelnik

Glas naroda

nisam u HDZ al imam 30000km i eto me po garsonjeru

nisam u HDZ al imam 30000km i eto me po garsonjeru

Ovako je sve što je u državnom vlasništvu trebalo rješavati do '95 sad se kriva Drina ne može ispraviti

Zašto prodavati, pa to bi trebalo ostaviti i da socijalno sa tim raspolaže za slučajeve hitnog zbrinjavanja

Kad će zgrada općine na bubanj?
Sve rasprodali a općina se zadužuje - di su pare?
Hoće li išta ostati da ti banditi ne rasprodaju?
Treba li ta garsonjera da se da kakvom socijalnom slučaju puno bolje već da partija to zavečer izide na partijskoj žderačini......[ * neprimjereno * ]i bez obraza i karaktera.

Ako imaš lovu kupi i 3 puta zaradi, jer tu će niknuti zgrada, imovina je kupljena od privatnika samo fali garsonjera i prolaz prema vrtiću koji je načelnik obećao gratis.
Čuli 15 kvadrata 9 tisuća hahaha 10 puta više košta građevinska dozvola sa komunalijama no li garsonjera i gratis prolaz od 50 metara kvadratnih.
Plja-čka nad pljač-kama.

KO je kupio i prizemlje tj. poslovni prostor kupiti će i kat to je barem jasno.

nemože,ja sam se naoštrio a imam lovu.

Prodaj cale kucu staru...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Je li nam bijeg jedina preostala borba? Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Nikad ne reci nikad! Ružica Zeljko
ljubuski.info
Nikad ne odustaj! Ružica Zeljko

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari