Kako je vlast trošila novac?

ljubuski.info

Federacija, županije, općine, zavodi zdravstvenog osiguranja, direkcije za ceste, zavodi za zapošljavanje i ostali vanproračunski fondovi u Federaciji u prošloj godini potrošili su 6 milijardi i 679,8 milijuna KM, što je za 42,6 milijuna KM ili za 0,6 posto više u odnosu na godinu ranije.

Ovu brojku objavila je federalna Vlada u okviru Konsolidiranog izvješća o prošlogodišnjem izvršenju proračuna navodeći i kako su postupkom konsolidacije iz zbirnih bilanci prihoda i rashoda svih razina vlasti u FBiH isključeni transferi između pojedinih proračuna i financijskih planova koji bi, inače, povećali prikaze globalnih prihoda i rashoda.

Razni transferi

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 3.265,8 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje je veće za 1,3 posto ili 34,5 milijuna KM, a čine 48,9 posto ukupnih rashoda. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 80,4 milijuna KM, pojedincima 2.652,8 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 210,7 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile su 145,4 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 108,1 milijun KM. Na ostale tekuće rashode izdvojeno je 67,3 milijuna KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za 2015. godinu iznose 106,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 25,9 milijuna KM ili za 19,5 posto. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili su 42,9 milijuna KM, pojedincima 9,8 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 31 milijun KM, javnim poduzećima 21,1 milijun KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 0,6 milijuna KM.

Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 7.113,8 milijuna KM, što je za 210,1 milijun KM ili za tri posto više u odnosu na 2014. godinu.

Socijala u deficitu

Prihodi od poreza iznosili su 6.206,8 milijuna KM. U izvješću je konstatirano da su u 2015. godini sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile ukupan suficit od 279,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju 2014. godine ukupan suficit iznosio 113,6 milijuna KM. Pri tome je Federacija BiH ostvarila suficit od 89,8 milijuna KM, suficit županija je 42 milijuna KM, a općina 33,9 milijuna KM. U sektoru socijalne zaštite zabilježen je deficit od 41,8 milijuna KM.

Na koncu ovog izvješća i nakon sagledavanja svih cifri postavlja se pitanje gdje su ustvari svi potrošeni novci budući da narod iz dana u dan živi sve gore, a mnoga poduzeća se gase. Iz priloženog se vidi da su pojedinci, određene tvrtke i neprofitne organizacije u prošloj godini iz federalnih, županijskih ili općinskih proračuna dobivale milijunske poticaje i podrške, no o tome za što su ti poticaji utrošeni i kome se pomoglo niko ništa ne zna.

Vanja Bjelica-Čabrilo | Dnevni list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari