Djelomično prihvaćena apelacija Jerke Ivankovića-Lijanovića

ljubuski.info

Ustavni sud BiH na današnjoj sjednici Velikog vijeća djelomično je, između ostalog, usvojio apelaciju Jerka Ivankovića-Lijanovića, bivšeg dopremijera i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, inače dopredsjednika Narodne strane Radom za boljitak.

Ustavni sud BiH je utvrdio povredu prava na slobodu i sigurnost osobe iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz pritvorskog razloga propisanog članom 146. stav 1. točka d) Zakona o kaznenom postupku FBiH, i to za Jerku Ivankovića Lijanovića u odnosu na rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 4. prosinca 2015. godine i rješenja Županijskog suda u Tuzli od 19. studenog, 8. listopada i 30. rujna 2015. godine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio kao neosnovanu apelaciju Faruka Balijagića i Ade Balijagića u jednom dijelu, a u drugom kao nedopuštenu.

U slučajevima u kojima je utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje Ustavni sud BiH je naložio nadležnim sudovima ili upravnim organima da hitno okončaju postupke, te da, sukladno članu 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su poduzete s ciljem njihovog izvršenja.

U skladu sa članom 18. točka 3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Sud je donio i veći broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane jer zahtjevi apelanata nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili Sudu u ovim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da apelanti, kao stranke u postupku, snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

AA

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari