Federalni poticaji zapošljavanju,1.5 milijuna za ZHŽ

ljubuski.info

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj 39. sjednici, koja je održana u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama,ovisno o broju nezaposlenih osoba i udjela u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju, Unsko-sanskoj županiji pripada 6.115.000 KM, Posavskoj 580.000 KM, Tuzlanskoj 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskoj 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskoj 550.000 KM, Srednjebosanskoj 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 4.355.000 KM, , Sarajevskoj 7.965.000 KM, te Herceg-bosanskoj iznos od 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u razini stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Federalna vlada utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, čiji je cilj jačanje tržišta lizinga. Jednom od 93 izmjene i dopune definirano je da, s obzirom na položaj i i broj subjekata, lizing može biti direktni, indirektni i povratni.

Smanjenje rada na crno, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, osnovni su razlozi zbog kojih je Vlada FBiH odlučila danas utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa uputiti u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Izmmeđu ostalog, sada je propisano da obveznik uplate doprinosa prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika podnosi Poreznoj upravi najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika

Unapređenje kvaliteta teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja razlog je što je Federalna vlada danas utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Također, po žurnom postupku, u parlament FBiH je upućen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

U potpuno novom Nacrtu zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima predviđeno je da su načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi dobrovoljnost i ravnopravnost članstva, raspodjela rizika ulaganja, javnost rada, te akumulacija i investiranje sredstava.

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa i Uredbu koja utvrđuje uslove, kriterije i postupak zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici, izuzev savjetnika nositelja funkcija.

Donesena je i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija. Ove tri uredbe su donesene u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, više odluka o transferima ovog ministarstva namijenjenim za raseljene osobe i povratničku populaciju, planiranim u Proračunu Federacije BiH za 2016. godinu u iznosu od 23 miliona KM.

Vlada Federacije BiH usvojila je i svoj Program rada za 2016. godinu koji će dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovaj program bit će objavljen na web stranici Vlade FBiH. Usvojeni su i planovi i programi rada više federalnih institucija za ovu godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju kredita privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu 1.995.031,12 KM i usvojena informacija o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo. Zaduženo je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo razmotriti mogućnost pokretanja stečajnog postupka u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima u BiH i Zakonom o stečajnom postupku Federacije BiH. Na sjednici Vlade FBiH danas je doneseno i više kadrovskih odluka i rješenja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari