Otpis dugova kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja...

pacijent

Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s ostalim resornim ministarstvima priprema zakon o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, kojim bi se barem djelomično trebali riješiti neki od problema koji opterećuju rad bolnica i drugih medicinskih ustanova u svih deset županija.

Teška financijska situacija

Ovo je jedna od reformskih aktivnosti koja je prepoznata i u programu rada Vlade FBiH, a inicijative da se poduzmu konkretne mjere kako bi se financijski konsolidirale zdravstvene ustanove stigle su i od skupština Hercegovačko-neretvanske i Hercegbosanske županije. Upozorivši na tešku financijsku situaciju u tri bolničke ustanove u HNŽ-u, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Županijske bolnice "Dr. Safet Mujić" Mostar i Opće bolnice Konjic, Skupština HNŽ-a je federalno Vladi predložila otpis dugova ovim ustanovama, kao i domovima zdravlja na lokalnoj razini. -Mišljenja smo da bi otpis neizmirenih, a dospjelih obveza koje su propisane federalnim zakonima, a odnose se na poreze, doprinose, zatezne kamate te dugovanja prema javnim poduzećima koja su u vlasništvu FBiH, značajno poboljšao ukupnu financijsku situaciju u sektoru zdravstvene skrbi, poručili su iz Skupštine HNŽ-a, a sličan stav entitetskim vlastima dostavljen je i iz Skupštine HBŽ-a.

Zatraženi podaci iz bolnica

Zahtjev je naišao na plodno tlo jer Federalno ministarstvo zdravstva već mjesecima radi na problematici financiranja sektora zdravstva, a posebno kada su u pitanju klinički centri i potreba saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora. Osim već spomenutog zakona, radi se i na pripremi prijedloga zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode s ciljem stvaranja pravnog temelja za otpis kamate javnim zdravstvenim ustanovama, koja je nastala po osnovi dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda. S ciljem sačinjavanja cjelovite analize o financijskom poslovanju bolnica čiji su osnivači Federacija BiH i jedna ili više županija zajedno (sveučilišno-kliničke bolnice i centri), odnosno županije (županijske i opće bolnice), posebno dugovanja bolnica po različitim osnovama, Federalno ministarstvo zdravstva zatražilo je hitne podatke od bolnica, dok je Vlada pred kraj prošle godine od županijskih vlada zatražila da sačine informaciju o poslovanju, dugu i javnim prihodima zdravstvenih ustanova čiji su oni osnivači te podatke na propisanom obrascu dostave Vladi Federacije BiH. Navedeno podrazumijeva i podatke za zdravstvene ustanove čiji su osnivači općine.

Valentina Rupčić | Večernji list

Glas naroda

hvala bogu da se neko sjetija ovoga pa zar zdravlje nije na prvom mjestu

Otpis dugova kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja...
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari