Stranačka korupcija kroz potplaćivanje udruga, poduzeća i pojedinaca

u uredu

Nacrtom proračuna FBiH za 2016. godinu između ostalog su predviđena povećanja iznosa za tekuće transfere i ostale tekuće rashode u uredu predsjednika FBiH Marinka Čavare.

Umjesto prijašnjih 100.000 maraka, koliko je prvi čovjek FBiH mogao podijeliti pojedincima i neprofitnih organizacijama, sada će Čavara na raspolaganju za tu namjenu imati čak 318.000 maraka. Riječ je o, takoreći, osobnim sredstvima predsjednika FBiH, za koji vlasti nikada dosada nisu ponudile racionalno objašnjenje, jer ga - nemaju. Javna je tajna da taj novac uglavnom završi u džepovima rođaka, prijatelja, stranačkih kolega, raznih podobnjaka zaduženih za širenje glasačke baze, koji kroz svoje udruge po osnovu projekata s upitnom realizacijom dobiju novčana sredstva.

Klasična korupcija

Adis Arapović, program menadžer Centra civilnih inicijativa upozorio je da je ta rashodovna proračunska stavka jedna od najnetransparentnijih i poziva na njezino potpuno ukidanje.
"Smatram da ovako visoki osobni, diskrecijski budžeti nekolicine visokih dužnosnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti nemaju nikakvo racionalno objašnjenje i općekorisnu funkciju. Utrošak tog novca jedna je od najnetransparentnijih budžetskih linija, nikome se ne podnosi račun za utrošak i učinak tog davanja", kazao je Arapović.

Program menadžer CCI-ja slaže se da taj novac uglavnom završi tamo gdje ne treba.
"Nerijetko je novac završavao kod rodbine, prijatelja i stranačkih kolega. Zbog čega postoje resorna ministarstva, njihove precizne procedure i kriteriji za individualne korisnike, ako Premijer, zamjenici, Predsjednik, potpredsjednici, šefovi parlamenta, bez kriterija, nemeritorno, netransparentno potroše nekoliko milijuna KM godišnje za ovu namjenu? Gdje je zakonsko uporište po kojem se nekolicini ljudi uopće može dati i daje ogromni novac na osobno raspolaganje?", kazao je Arapović.

Odgovora na njegovo pitanje od odgovornih osoba u vlasti nema. Jedino je sigurno da se javni novac troši kao vlastiti što u biti spada u domenu korupcije, samo što je u ovom slučaju 'skrivena' zakonskim odredbama.
"Pozivam na ukidanje diskrecijskih budžeta kojim bilo koji pojedinac može suvereno raspolagati i trošiti ga po vlastitom nahođenju. To nije privatni, već javni novac i njime se mora raspolagati javno i domaćinski", dodao je Arapović.

Novac za izbore

Znakovito je da povećanje za 218.000 maraka dolazi u godini lokalnih izbora, pa se samo po sebi nameće pitanje hoće li se novac poreznih obveznika zloupotrijebiti u svrhu financiranja pojedinaca i udruga koje će promovirati određene političke opcije.
"To je gotovo pa suvišno pitanje. Revizorska izvješća ukazuju upravo na tu praksu, što je nedomaćinski odnos prema javnom novcu, izostanak kompetitivnog i na kriterijima utemeljenog postupka davanja javnog novca za krajnje korisnike. Sve su ovo razlozi za ukidanje ove privilegije, koja očigledno potiče i motivira zloupotrebu ovlasti i politički korupciju koja se manifestira kroz potplaćivanje udruga, kompanija i pojedinaca da rade u korist stranke čiji predstavnik ima ovo diskrecijsko pravo raspolaganja ogromnom količinom javnog novca", pojasnio je Arapović.

U konkretnom slučaju, ured predsjednika Federacije će u idućoj godini pojedincima moći podijeliti 50.000 maraka što je povećanje za 25.000 u odnosu na 2015. godinu, dok će neprofitnih organizacijama moći raspodijeliti 150.000 maraka, što je za 95.000 maraka više nego 2015. Također, povećan je iznos za transfere drugim razinama vlasti i fondovima sa 20.000 na 100.000 maraka. Još 18.000 predviđeno je za druge rashode poput sudskih presuda i slično.

Kada se tome doda podatak da će stranke iz federalnog proračuna u 2016. godini dobiti 3,6 milijuna maraka, što je povećanje za 1,7 milijuna KM u odnosu na ovu godinu, jasno je da vladajuća 'elita' na sve načine nastoji osigurati što više novca za 'kupovinu' lokalnih izbora.

Povećanje i potpredsjednicima

Proračunom za 2016. povećani su i iznosi za tekuće transfere i uredima potpredsjednika Federacije BiH. U odnosu na 75.000 koliko je ured prvog potpredsjednika imao na raspolaganju 2015. godine, u 2016. će moći podijeliti 162.000 maraka. Ured drugog potpredsjednika FBiH za tu namjenu će raspolagati sa 159.000 maraka, dok je 2015. mogao 'dijeliti' 70.000 maraka.

D. Lukić [ Dnevni list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari