Javni natječaj za prijem u radni odnos - referent vatrogasac - državni namještenik

zgrada

Na temelju čl. 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH (" Narodne novine ŽZH", br. 16/08 i 14/13 ), u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/07, 6/09, 4/12, 6/12 i 7/13), Općinski načelnik Ljubuški objavljuje

Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

I Referent vatrogasac- serviser vatrogasnih i izolacijskih aparata i skladištar, u Službi za civilnu-protupožarnu zaštitu i stambeno komunalne poslove, Odjel civilne-protupožarne zaštite, 1 (jedan) izvršitelj, status - državni namještenik

Opis poslova:

Sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sudjeluje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara, vrši nabavku, skladištenje i izdavanje opreme, vodi skladišnu datoteku, sastavlja pregled utroška, vrši servisiranje vatrogasnih i izolacijskih aparata, vodi evidenciju o ispravnosti opreme i predlaže nabavku iste, vodi evidenciju usluga, sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica, obavlja i druge poslove po nalogu, šefa odjela i zapovjednika postrojbe. Kandidati koji se prijave na Javni oglas moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški ( "Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/07, 6/09, 4/12, 6/12 i 7/13)

II Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da je punoljetan
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za vršenje poslova radnog mjesta prema Pravilniku
 • da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH
 • da nije obuhvaćen odredbom čl.IX 1. Ustava BiH

III Posebni uvjeti :

 • SSS, KV radnik, III stupanj školske spreme tehničkog smjera, (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke)
 • šest mjeseci radnog iskustva u vatrogasnim postrojbama,
 • položen ispit za profesionalnog vatrogasca
 • vozačka dozvola B kategorije

IV Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije koje služe kao valjan dokaz):

 • svjedodžba o završenoj školskoj spremi SSS, KV radnik, III stupanj školske spreme tehničkog smjera, (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smijer tehničke struke), (nostrificirana svjedodžba, ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku važeće CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela)
 • dokaz o radnom iskustvu u vatrogasnim postrojbama
 • dokaz o važećoj vozačkoj dozvoli B kategorije
 • položen ispit za profesionalnog vatrogasca
 • izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH
 • izjava kandidata da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH
 • kraći životopis, adresa i kontakt telefon

Napomena:

Kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe. Kandidat koji bude izabran, dužan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca) i Uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine, u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni oglas će se objaviti u Večernjem listu i Dnevnom listu.

Potpisane prijave i tražene dokumente treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

Općinski načelnik Ljubuški
Ul.Zrinsko-Frankopanska 71
88320 Ljubuški
S naznakom "Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos - NE OTVARAJ!"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

Glas naroda

Kad bi se ja moga ovde uvalit... Ne znam kakva je plaća...Zna li iko bi li se tu valjalo zaposlit... Ma probaću nekako sredit ako nije već rezervirano... A je sigurno...

Javni natječaj za prijem u radni odnos - referent vatrogasac - državni namještenik
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari