Financije općine Ljubuški neistinite i nezakonite!

izvješće

Ured za reviziju institucija u FBiH sačinio je Izvješće o reviziji financijskih izvješća Općine Ljubuški za 2014. godinu kojima je dao negativnu ocjenu.

Zbog značaja stavki opisanih u "temelju za izražavanje mišljenja", financijska izvješća Općine Ljubuški, ne prikazuju istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obveza na dan 31.12.2014. godine, rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, sukladno prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja.

Financijske informacije i transakcije, prikazane u financijskim izvješćima Općine Ljubuški u tijeku 2014. godine, nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene s odgovarajućim zakonskim i drugim propisima.

Negativna ocjena se, kako se navodi u izvješću, između ostalog temelji na sljedećem:

1.

Općina Ljubuški nije izvršila popis imovine i obveza sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji, Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o knjigovodstvu proračuna u FBiH, jer nije popisana sva imovina Općine, nije izvršen popis obveza i potraživanja po dobavljačima i kupcima, nije sačinjeno Izvješće o popisu imovine i obveza za 2014. godinu, pa samim tim nije ni donesena Odluka o usvajanju Izvješća o popisu od strane načelnika Općine.
Zbog navedenog ne može se potvrditi iskazano stanje imovine i obveza u financijskim izvješćima Općine Ljubuški za 2014. godinu (točka 8. Izvješća).

2.

Općina nije knjigovodstveno evidentirala obveze po izvršnim sudskim presudama temeljem duga prema tužiteljima: poduzeću „Nativa“doo Ljubuški 2.312.000 KM i poduzeću „Kerametal“Ljubuški
19.000 KM. Ovakvo postupanje narušava načelo točnosti i istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti i pojedinačnog iskazivanja poslovnih događaja i nije sukladno čl.74. Zakona o proračunima u FBiH, što u konačnici utiče i na iskazani financijski rezultat (točke 5.1. i 7. Izvješća).

3.

Ne može se potvrditi, da su ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u iznosu od 917.873 KM (uspostavljanje vodovodne i kanalizacijske mreže, rekonstrukcija i dogradnja prečistača otpadnih voda), čije je upravljanje, financiranje i unapređenje djelatnosti u nadležnosti Općine sukladno Zakonu o načelima lokalne samouprave, pravilno iskazana na poziciji kapitalnih transfera, jer je ista trebalo, sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilniku o knjigovodstvu u FBiH, evidentirati kao ulaganje u stalna sredstva na poziciji investicija u tijeku, do završetka investicije i donošenja o dluke od strane Općinskog vijeća o statusu iste.
Ovakav način knjigovodstvenog evidentiranja u konačnici utiče i na iskazani financijski rezultat (točke 6.2.5. i 6.2.3. Izvješća).

4.

Za iskazane prihode ostvarene temeljem prirodne pogodnosti - rente u iznosu od 35.878 KM kao i prihode od naknada za uporabu cesta za vozila pravnih subjekata i fizičkih osoba u iznosu od 161.519 KM, Općina nije otvorila namjenske račune za prikupljanje prihoda kako je to definirano Zakonom o građevnom zemljištu i Zakonom o cestama u FBiH. Takođe rnije osigurana kvalitetna evidencija prikupljanja i utroška navedenih sredstava, kao i sredstava temeljem naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, zbog čega se ne može potvrditi da su ista namjenski i utrošena (točka 6.1.2 Izvješća).

5.

Tijekom 2014. godine nisu iskazani izdaci i obveze po neevidentiranim fakturama i izdaci i obveze prema uposlenim tekućeg perioda u iznosu od 281.399 KM a koji su evidentirani u 2015. godini. Istovremeno izdaci i obveze iz 2013. godine u iznosu od 128.505 KM iskazani su u 2014. godini, što nije sukladno članku 16. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH, kao i članku 35. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u FBiH koji se odnose na načelo modificiranog nastanka događaja, po kojem se obveze i rashodi priznaju u obračunskom razdobljuu kojem je obveza za plaćanje i nastala.
Zbog navedenog ne možemo potvrditi da je financijski rezultat iskazan istinito i fer (točka 6.2.3.Izvješća).

6.

Općina je tijekom 2014. godine, za prijevoz učenika vršila plaćanje prijevoznicima u iznosu od 501.641 KM sa pozicije tekućih transfera, samo na temelju ispostavljenih faktura, bez prethodno odabranog najpovoljnijeg ponuđača sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, sa kojim bi bio zaključen ugovor o obavljanju usluga prijevoza učenika tijekom 2014. godine (točka 6.2.4. i 9. Izvješća),

7.

Ne može se potvrditi da su nabave usluga saniranja lokalnih cesta u iznosu od ukupno 453.996 KM provedene sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama kojim nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvrđenih ovim Zakonom (točka 9. Izvješća).

8.

Ne mogu se potvrditi tekući transferi u iznosu od 151.054 KM za šport, kulturu i za izbore, jer su sredstva raspodjeljena zaključkom načelnika bez prethodno utvrđenih kriterija, kako je to definirano Odlukom o izvršenju proračuna Općine za 2014. godinu (točka 6.2.4. Izvješća).

Cjelovito izvješće možete preuzeti u PDF obliku, u prilogu članka.

Ured za reviziju institucija u FBiH

Glas naroda

ma nije moguće da je ovo istina.

Manje - više sve ok jedino što lučićeva Nativa bode oči...

Zbog negativne ocjene znači da je Općina Ljubuški propala što bi opet za posljedice trebalo imati Prinudnu upravu. Kako i nebi kad su šnajderice savjetnice. Jednom konačno se trebaju sankcionirati mutni poslovi ove klike hdz-a na vlasti. Sve dublje i dublje tonemo u dugove dok vladajući balahaju sa novcima, kupuju auta, stanove u Hrvatskoj itd. I sudstvo bi se moralo razbudit jer će se i njima zatvoriti financijska pipa.

Potreban nam je onaj jedan pravi, veliki da povuče sve za sobom.
:) :) :)
O Bože baci ciglu i budi precizan, malo veću da poklopiš i oporbu koja je kriva više nego ovi na vlasti.

tko je potpisa zavrsni racun za 2014 jel nevenko ili je memnuna haha

Nevin-co ........Zna se .....Završimo započeto

Jedini način da se iziđe iz krize je otvoriti striptiz barove kao što jedno susjedno selo ima i eto love, Neka se zove 2KUD STRIPTIZETE.

Koje su posljedice i tko snosi odgovornost za ovo?

Vidi Nikice i pače što je nakrivi. Ko njega pusti da se nešto pita luđi je od njega

Birali smo, pa gledajmo i uzivajmo! Vec ludi narode, ukljucujuci i mene samog, opameti se!

Poštovani komentar ti je dobar ali si debelo zakasnio s upozorenjem da se narod opameti. To ti je isto ko da govoriš trulom panju, a on ne reagira. Na promjene je narod trebao ić 2000-te, a sad je već kasno. 1.nema ni "i" od investicija na vidiku ni za 10 god; 2.sve je opustošeno, uništeno, zaraslo i preopterećeno hipotekarnim kreditima tako da za iste kupca nikad biti neće; 3.bilo kakav posao se više nemože naći, a da ti poslodavac uplaćiva mirovinsko i zdravstveno; 4.mladi cure i momci kao i mladi bračni parovi sa djecom trajno (zauvijek) napuštaju svoja ognjišta i odlaze trbuhom za kruhom na bogati zapad. 5.ovoj državi, županiji i općini više nemogu pomoći ni svi milijarderi na svijetu.

Ko smi čačkat šta sam se ja dogovorija u Mediteranu sa kumom Tonćijem. Kakva javna nabavka, i bakrači. Šta ima Općinsko vijeće odlučivat, šta oni znaju.

Ljudi moji jeli to moguće u 21. stoljeću raditi ovakve svinjarije i biti na slobodi, biti načelnik Općine Ljubuški, prvi čovjek koji štiti Zakon i zakonitost rada???
Nevenko Barbariću ako imaš iole morala u sebi podnesi ostavku, ne sramoti HDZ i Općinu Ljubuški !!!

Ne može on dati ostavku već MORA biti procesuiran iz razloga što su zloporaba položaja i financijske malverzacije krivično djelo a za to se ide u Zenicu

Nemoj ti davati ostavku uvene lažu oni ima se tu još štošta manuti,neka tebe i nama medi uzate.
Boj se bije bije.
lop-ovski se barjak vije.
za poh-apati ima se još.

Hehehe, hehehe
'alaj kra-deze.
samo naprid hehehe,
samo naprid kra-deze.

vidi ovog stipe i vucica hahaha bgti pa ovog ljubuskog na sto je spao.Ovaj stipe radio popis stanovnistva a uvjet za to da budes nezaposlen,a o ovom vucicu nemam komentara

Grba Barin najpametniji među ovizim hahahahaha

Ova dva s desna su najveći prodavače magle i dunjaluka, a ova dva s lijeva dođe mi da vrisnem. Ajde idite dok se nisu popunila radna mista, traže se radnici u plasteniku da šamaraju kavode dok nepocrvenu.

Financije općine Ljubuški neistinite i nezakonite!
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari