Žalbe na javne nabave odbijene jer ih nije imao tko razmatrati

ljubuski.info

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, koji je stupio na snagu 19. studenoga 2013. godine predviđeno je uspostavljaje dvije filijale Ureda za razmatranje žalbi BiH u Mostaru i Banjoj Luci nadležne za rješavanje žalbi po nabavama do 800.000 KM, koje do kraja 2014. nisu uspostavljene, navodi se u godišnjem izvješću Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Zbog nepostojanja navedenih filijala, žalbe na javne nabave čija je vrijednost niža od navedenog iznosa, više od pola godine nije imao tko rješavati.

Privremeno rješenje

Tijekom 2014. Ured je donio 408 zaključaka o nenadležnom postupanju za žalbe na postupke javnih nabava, čija je vrijednost manja od 800.000 KM, podnesene u 2014. godini, te 111 zaključaka za žalbe podnesene u 2013. Zbog nepostojanja filijala u Banjoj Luci i Mostaru koje su zakonom određene kao nadležne postupke po ovim žalbama nije meritorno odlučeno u 36% predmeta u odnosu na zaprimljene žalbe u 2014. .

Ured za razmatranje žalbi BiH u razdoblju od stupanja na snagu izmjena zakona pa sve do 24. lipnja 2014. kada je dopunom Zakona o javnim nabavama Parlament BiH nadležnost do uspostave filijala vraća sjedištu Ureda u Sarajevu iz razloga kako ne bi došlo do ozbiljnih posljedica zbog nemogućnosti odlučivanja u spornim predmetima. Ured je u prošloj godini primjenom Zakona o javnim nabavama u tri predmeta protiv ugovornih organa podnio kaznene prijave, odnosno izvješće o počinjenom kaznenom djelu nadležnim tužiteljstvima o osnovama sumnje o počinjenom kaznenom djelu u oblasti javnih nabava u ukupnom iznosu od 143.321,85 KM. Ured za razmatranje žalbi je u 19 predmeta obvezao ugovorne organe da oštećenim ponuđačima isplate odštetu u iznosu od 7,154.652,64 KM.

Zaprimljeno manje žalbi

Prema podacima iz izvješća Ured je u 2014. zaprimio 1132 žalbe na postupke javnih nabavi, što je smanjenje od 45% u odnosu na 2013. Razlog ovolikom smanjenju je stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama kojim su uvedene naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 500 do 10.000 maraka ovisno o procjeni vrijednosti spora. Do stupanja na snagu izmjena zakona obveza žalitelja bila je samo uplata administrativne takse što je i dalje ostalo na snazi. Tijekom 2014. godine od 1132 podnesene žalbe u postupku javnih nabavi riješeno je 611 ili 54% od ukupnog broja zaprimljenih, nije riješeno 113 žalbi ili 10%. Također, 85 žalbi koje su zaprimljene krajem 2013. i koje zbog kratkog vremena nisu mogle biti završene do kraja godine riješene su u 2014., što znači da je URŽ u prošloj godini meritorno riješio 696 žalbi. Od tog broja u 355 predmeta uvažio je žalbe, u 190 predmeta žalbe su odbijene, dok je u 101 predmetu žalba odbačena, a u 50 predmeta je obustavljen postupak po žalbi.

Ljiljana Vidačak [ Večernji list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari