Svjetski rekorderi: 75% javnih nabavki nije javno!

ljubuski.info

Direktor Antikorupcijske mreže Bosne i Hercegovine "Account" Eldin Karić kazao je da se 75 posto javnih nabavki u BiH obavlja na netransparentan način, što BiH čini svjetskim rekorderom, jer nigdje u svijetu postotak netransparentnih javnih nabavki ne prelazi pet do šest posto.

To je istaknuo povodom konferencije "Obaveze institucija vlasti na svim nivoima u BiH u skladu sa Strategijom i akcijskim planom za borbu protiv korupcije 2015 - 2019" koja se održava danas, a na kojoj će biti predstavljeni Strategija i Akcijski plan za njenu provedbu koje je usvojilo Vijeće ministara BiH 7. svibnja.

Pojasnio je da Strategija ima za cilj nametanje niza mjera koje će omogućiti da borba protiv korupcije ima preventivni karakter.
"Na prevenciji se inzistira jer Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) nema preventivni karakter i ne može sankcionirati bilo koga", kazao je Karić, dodajući da su preventivne mjere u borbi protiv korupcije učinkovitije u odnosu na represivne.

Pojasnio je da preventivne mjere podrazumijevaju podizanje razine transparentnosti i odgovornosti. S tim u vezi, mišljenja je da institucije u BiH trebaju što više biti otvorene prema javnosti te da oni koji krše zakon moraju snositi odgovornost, i to pojedinačnu, a ne kolektivnu.

Zamjenik direktora APIK-a Dragan Slipac kazao je da APIK prvi put ima zakonsku obavezu donijeti ovakvu strategiju koja će biti mjerilo ostalim institucijama na nižim razinama u borbi protiv korupcije.
"Pokušali smo da Strategiju približimo stvarnim potrebama BiH da bi navedene mjere bile prihvatljive i provodljive za sve. Sada je zadatak ostalih razina vlasti da izrade vlastite strategije, ili bar akcijske planove na temelju državne Strategije", kazao je Slipac.

Istaknuo je da se ovom strategijom želi postaviti sustav koordinacije da bi ona mogla biti provedena dokraja, jer, podsjetio je, ranije su već postojale četiri strateška dokumenta koja nisu provedena. Konferenciju su organizirali Antikorupcijska mreža "Account" u suradnji s APIK-om i Centrom za razvoj omladinskog aktivizma "Croa" iz Sarajeva.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari