Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje - Plan kapitalnih investicija

ljubuski.info

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje:

Javni poziv

za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

  • Građani općine Ljubuški
  • Radna tijela Općinskog vijeća
  • Općinski načelnik
  • Službe za upravu
  • Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
  • Mjesne zajednice
  • Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici ljubuski.ba.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Odjelu za strateško planiranje i lokalni razvoj, br. telefona: 039/835-539

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu:
Općina Ljubuški, Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je od 15. lipnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Nevenko Barbarić | Općinski načelnik
PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Obrazac prijedloga za investiranje43 KB

Komentari

moj prijedlog je da poravnate ceste,izravnate šahtove,napravite parking,poskidate onu nakaradu od reklama po ciloj općini...

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje - Plan kapitalnih investicija

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto