ZHŽ mora što prije donijeti Zakon o predškolskom odgoju

spavanje

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te, s tim u vezi, zaključilo:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine cijeni da obaveza usuglašavanja, odnosno donošenja vlastitih zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na osnovu Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini od strane nadležnih obrazovnih vlasti nije izvršena u potpunosti, niti u zadatom roku.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine apelira na nadležne obrazovne vlasti Srednjobosanske, Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije da u što kraćem roku donesu vlastite zakone o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno da okončaju započete aktivnosti donošenja zakonskih i podzakonskih akata, nužnih za reguliranje predškolske razine obrazovanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poziva Vladu i nadležno ministarstvo obrazovanja USŽ-a da bez odlaganja stvore uvjete za stupanje na snagu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju USŽ-a, objavljenog u "Službenom glasniku USŽ-a" broj 8/2010 od 10.6.2010. godine i počnu realizaciju obaveza propisanih navedenim zakonom.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine apelira na nadležne obrazovne vlasti i Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje da u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine intenziviraju akivnosti na izradi novog strateškog dokumenta za predškolski odgoj i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa zaključkom koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na svojoj 43. sjednici, održanoj 26. ožujka 2013. godine.

VM BiH apelira na nadležne obrazovne vlasti da, u skladu s Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što prije osiguraju uvjete za provođenje programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine očekuje od Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH da nastavi izvršenje obaveza proizašlih iz Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da Informaciju o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH, s usvojenim zaključcima, dostavi nadležnim entitetskim i županijskim ministarstvima i skupštinama i Odjelu za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH i Skupštini Brčko Distrikta BiH, te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Komentari

pa gospodin Mikulić je na roditeljskom u vrtiću izjavio da mi imamo zakon o predškolskom odgoju iz 1998 da je to dovoljno

ZHŽ mora što prije donijeti Zakon o predškolskom odgoju

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari