Natječaj za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

panorama

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 13/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški", br. 3/15) Općinski načelnik raspisuje

Natječaj za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

I Predmet koncesije i lokacija

Koncesija se dodjeljuje na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parcelama označenim kao:

r.br. Opis katastarske čestice Iznos jamčevine (u KM)
1. k.č. br. 1/8 u površini od 1.063.000,00 m2, K.O. Bijača 3.189,00
2. k.č. br. 1/9 u površini od 30.500,00 m2, K.O. Bijača 91,50
3. k.č. br. 1/10 u površini od 80.000,00 m2, K.O. Bijača 240,00
4. k.č. br. 831/5 u površini od 127.500,00 m2, K.O. Mostarska Vrata 382,50
5. k.č. br. 976/3 u površini od 50.500,00 m2, K.O. Mostarska Vrata 151,50
6. k.č. br. 3567/29 u površini od 32.000,00 m2, K.O. Ljubuški i
k.č. br. 424/54 u površini od 13.000,00 m2, K.O. Hrašljani
135,00
7. k.č. br. 394/10 u površini od 33.500,00 m2, K.O. Hrašljani 100,50
8. k.č. br. 424/53 u površini 54.000,00 m2, K.O. Hrašljani i
k.č. br. 3567/30 u površini od 7.450,00 m2, K.O.Ljubuški
184,35
9. k.č. br. 1074/4 u površini od 10.100,00 m2, K.O. Teskera 30,30
10. k.č. br. 1074/8 u površini od 10.020,00 m2 K.O. Teskera 30,06
11. k.č. br. 1074/5 u površini od 5.300,00 m2, K.O. Teskera 15,90
12. k.č. br. 1074/2 u površini od 10.120,00 m2, K.O. Teskera 30,36
13. k.č. br. 1074/6 u površini od 10.600,00 m2, K.O. Teskera 31,80
14. k.č. br. 1074/3 u površini od 10.150,00 m2, K.O. Teskera 30,45
15. k.č. br. 1074/7 u površini od 146.500,00 m2, K.O. Teskera 439,50
16. k.č. br. 1905/18 u površini od 24.000,00 m2, K.O. Crveni Grm 72,00
17. k.č. br. 714/38 u površini od 12.000, 00 m2, K.O. Hardomilje 36,00
18. k.č. br. 2403/4 u površini od 8.350,00 m2, K.O. Radišići Gornji 25,05
19. k.č. br. 1/3 u površini od 90.000,00 m2, K.O. Studenci 270,00
20. k.č. br. 192/57 u površini od 5.200,00 m2, K.O. Studenci 15,60
21. k.č. br. 192/96 u površini od 7.000,00 m2, K.O. Studenci 21,00
22. k.č. br. 192/98 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Studenci 15,00
23. k.č. br. 192/73 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Studenci 15,00
24. k.č. br. 192/97 u površini od 15.000,000 m2, K.O. Studenci 45,00
25. k.č. br. 1176/32 u površini od 24.000,00 m2, K.O. Hrašljani 72,00
26. k.č. br. 1176/33 u površini od 19.400,00 m2, K.O. Hrašljani 58,20
27. k.č. br. 1176/34 u površini od 15.800,00 m2, K.O. Hrašljani 47,40
28. k.č. br. 14/44 u površini od 103.000,00 m2, K.O. Hrašljani 309,00
29. k.č. br. 11/36 u površini od 51.400,00 m2, K.O. Hrašljani 154,20
30. k.č. br. 1427/6 u površini od 30.000,00 m2, K.O. Miletina 90,00
31. k.č. br. 1372/13 u površini od 30.800,00 m2, K.O. Cerno 92,40
32. k.č. br. 1372/12 u površini od 70.760,00 m2, K.O. Cerno 212,28
33. k.č. br. 1372/14 u površini od 31.370,00 m2, K.O. Cerno 94,11
34. k.č. br. 1372/15 u površini od 19.990,00 m2, K.O. Cerno 59,97
35. k.č. br. 8/45 u površini od 5.300,00 m2, K.O. Cerno 15,90
36. k.č. br. 8/50 u površini od 14.750,00 m2, K.O. Cerno 44,25
37. k.č. br. 8/52 u površini od 9.100,00 m2, K.O. Cerno 27,30
38. k.č. br. 8/46 u površini od 26.800,00 m2, K.O. Cerno 80,40
39. k.č. br. 8/44 u površini od 15.800,00 m2, K.O. Cerno 47,40
40. k.č. br. 8/43 u površini od 21.200,00 m2, K.O. Cerno 63,60
41. k.č. br. 8/49 u površini od 15.450,00 m2, K.O. Cerno 46,35
42. k.č. br. 8/51 u površini od 11.800,00 m2, K.O. Cerno 35,40
43. k.č. br. 8/48 u površini od 13.200,00 m2, K.O. Cerno 39,60
44. k.č. br. 8/47 u površini od 18.000,00 m2, K.O. Cerno 54,00
45. k.č. br. 1924/12 u površini od 236.124,00 m2 , K.O. Cerno 708,37
46. k.č. br. 239/25 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole 15,00
47. k.č. br. 2149/17 u površini od 35.100,00 m2, K.O. Vojnići Dole 105,30
48. k.č. br. 239/20 u površini od 10.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole 30,00
49. k.č. br. 3647/8 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole 15,00
50. k.č. br. 2149/18 u površini od 18.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole 54,00
51. k.č. br. 239/26 u površini od 10.200,00 m2, K.O. Vojnići Dole 30,60
52. k.č. br. 239/23 u površini od 8.900,00 m2, K.O. Vojnići Dole 26,70
53. k.č. br. 239/24 u površini od 7.300,00 m2, K.O. Vojnići Dole 21,90
54. k.č. br. 1145/2 u površini od 7.350,00 m2, K.O. Vašarovići 22,05
55. k.č. br. 239/18 u površini od 12.100,00 m2, K.O. Vojnići Dole 36,30
56. k.č. br. 239/19 u površini od 7.200,00 m2, K.O. Vojnići Dole 21,60
57. k.č. br. 239/21 u površini od 8.350,00 m2, K.O. Vojnići Dole 25,05
58. k.č. br. 2149/11 u površini od 20.528,00 m2, K.O. Vojnići Dole 61,58
59. k.č. br. 2149/19 u površini od 19.500,00 m2, K.O. Vojnići Dole 58,50
60. k.č. br. 1924/17 u površini od 41.050,00 m2, K.O. Cerno 123,15
61. k.č. br. 1924/18 u površini od 30.000,00 m2, K.O. Cerno 90,00
62. k.č. br. 113/1 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Cerno 15,00
63. k.č. br. 3567/14 u površini od 23.264,00 m2, K.O. Ljubuški 69,79
64. k.č. br. 14/34 u površini od 45.166,00 m2, K.O. Hrašljani 135,50

II Vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III Iznos naknade za koncesiju

Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300,00 KM/ha.

Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:

 • a) za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura - 2 (dvije) godine,
 • b) za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća - 1 (jednu) godinu,
 • c) za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.

Po isteku vremenskog perioda iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade sukladno stavku 1.ovog članka.

IV Pravo sudjelovanja

Javnom natječaju mogu pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost.

V Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.
Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih kultura na navedenim česticama.

VI Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuđača - broj bodova 80

Maksimalan broj bodova (80) će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 80 pri čemu je :

P= broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(80 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici površine/ha - broj bodova 10

Maksimalan broj bodova (10) će se dodijeliti ponuđaču koji predloži najvišu cijenu ulaganja.
Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P= Pt / P1 x 10 pri čemu je :

P = broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene
( 10 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)

3. Dinamika realizacije gospodarskog programa - broj bodova 5

- realizacija gospodarskog programa više od 4 godine 1 bod
- realizacija gospodarskog programa do 4 godine 2 boda
- realizacija gospodarskog programa do 3 godine 3 boda
- realizacija gospodarskog programa do 2 godine 4 boda
- realizacija gospodarskog programa do 1 godine 5 bodova

4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti - broj bodova 5

- gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta 1 bod
- gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta 2 boda
- gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta 3 boda
- gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta 4 boda
- gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta 5 bodova

VII Potrebna dokumentacija
Ponuda mora sadržavati:

Za fizičke osobe:

 1. Ispunjen prijavni obrazac
 2. Ispunjen obrazac ugovora o koncesiji
 3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta prihoda 721119),
 4. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
 5. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
 6. Uvjerenje o prebivalištu,
 7. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama,
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju (iz policijske uprave),
 9. Katastarski plan čestice na koju se ponuda odnosi,
 10. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih),
 11. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa sukladnog članku 3. ovog Natječaja

Za pravne osobe:

 1. Ispunjen prijavni obrazac
 2. Ispunjen obrazac ugovora o koncesiji
 3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268 - vrsta prihoda 722611),
 4. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
 5. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj registraciji,
 6. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,
 7. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu pravne osobe ponuditelja,
 9. Katastarski plan čestice na koju se ponuda odnosi,
 10. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih),
 11. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa sukladnog članku 3. ovog Natječaja.

VIII Jamčevina

Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije ne vraća se ponuđaču, osim onom koji ne dobije koncesiju na poljoprivredno zemljište.

IX Oblik i način izrade ponude

Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinsko Frankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:

 1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
 2. naznake "Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški" i "Ne otvaraj".

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.

Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu na istom javnom natječaju.

Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.

X Rok za prijem ponuda

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči općine Ljubuški.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 6. srpnja 2015.godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 10 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI Informacije

Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. br. 039/ 835-556 ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine Ljubuški.

Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

Komentari

daće on i guzce za pare

Za ovu parcelu na cernu gdje su posadjene masline ja cu ponuditi 1000 maraka po hektaru. Mislim da se isplati,,

polako rodjo dosta ce biti i 600 maraka (ne brzetaj)

koja je to parcela sa maslinama

ova prva cestica na bijaci velicine 100 hektara

to je drugovi moje tu cu ubacivat loptice u rupe centar ce se zvat seve doo

ova prva cestica na bijaci velicine 100 hektara

Barbariću sve si proda i uništija Ljubuški

to je NATIVINO zemljište koje neven mora otkupiti sa potrošenim parama za izbore.

kakva bijaca tamo nema maslina ,,

ima maslina gotovi za branje netriba se mucit sadit haha

to onaj veliki maslenik ,,,,,ide na bubanj,,, koliko je po dulumu, moran se raspitat

vidi vidi nesto novo ,dobra informacija!!!

Uzmeš koncesiju a na računu ni marke, napraviš velika ulaganja a nemožeš dokazati podrijetlo novca, tu nešto smrdi, di je financiska policija, a ja to unas nema....

imali ovdje lokacija što plaća djeci karte sa općinskom zemljom Auto HERCU jedna je ogromna na Kravici.

ovakvi potezi se rade odmah a ne zadnjih mjeseci vlasti barbaricu ti si l.pov i kr.minalac ljubusake molim bojkotirajte ovo ako volite svoj grad

Sve rasproda a opet se ne izvadi iz krize,,zaustavite prodaju!

molim bojkotirajte ovo ako volite svoj grad
odgovori
čl 4. lipnja 2015 - 20:56
Sve rasproda a opet se ne izvadi iz krize,,zaustavite prodaju!

Šta se čeka, predstavi se imenom i prezimenom, najavi prosvjed prid općinom i eto ga,šta čekaš ispod mrtvih kobila ploča.

ko bi Vama ugodio
stvarno ste svi jadni do zla boga

Natječaj za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ne bojte se, stanje je redovito! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, bit ću ministar Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Što nam znači statistika? Marko Čuljak | dnevno.ba

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto