Nadzor rada Vlade i Skupštine ZHŽ (I-III 2015.) - nastavak loše prakse iz prethodnog mandata

ljubuski.info

PrvI kvartal 2015. godine, u Zapadnohercegovačkoj županiji, obilježilo je konačno imenovanje nove vlade, 115 dana od općih izbora. Čak I tamo gdje za to nije bilo apsolutno nikakvog razloga - kao u ZHŽ recimo - process postizbornog konstituiranja vlasti, trajao je (pre)dugo.

Ni apsolutna dominacija zastupnika samo jednog političkog subjekta u Skupštini ZHŽ i činjenica kako je za mandatara izabran predsjednik Vlade iz prethodnog četverogodišnjeg razdoblja nije pomogla da se imenovanje završi odmah po proglašenju izbornihrezultata. Ovdašnji političari se ponašaju kao da ih pobjeda na izborima iznenadi, pa umjesto da, kao ozbiljni politički subjekti, izborne rezultate dočekaju sa već gotovim kadrovskim i programskim i proračunskim rješenjima, oni kao da tek tad krenu razmišljati o stvarima koje su trebali davno pripremiti.

Za rezultate pokazane u 1. kvartalu odgovorne su dvije vlade - vlada u "tehničkom mandatu" koja je funkcionirala tokom siječnja 2015. i nova vlada ZHŽ, imenovana početkom veljače - A rezultati su bili prilično skromni.

Vlada ZHŽ je u prvom kvartalu 2015. Godine ostvarila drugi najlošiji rezultat u zadnjih 5 godina, odmah iza prvog kvartala 2011. Samo 9 sati rada na sjednicama i samo 37 utvrđenih mjera. Upoređujući broj realiziranih zakona u razdoblju 1.1.2015.-31.3.2015., sa odgovarajućim vremenskim razdobljima u prethodnim godinama, ponovo dolazimo do podatka kako je manje zakona nego u prva tri mjeseca 2015. Godine realizirano jedino u prva tri mjeseca 2011. Utvrđeno je, naime, samo 3 zakona.

I nova Vlada ZHŽ, umjesto da nakon konačnog imenovanja izgubljeno vrijeme pokuša nadoknaditi intenzivnim radom na mjerama u svezi sa ključnim problemima građana, većinu svog vremena je posvetila - kadrovskim pitanjima.

Analizirajući mjere koje je Vlada ZHŽ razmatrala u ovom razdoblju, vidljivo je kako najveći broj mjera koje su razmatrane predstavljaju Rješenja, koja čine 35% svih razmatranih mjera, a odnose se na razrješenja i imenovanja. U tom kontekstu, CCI ističe potrebu široke javne rasprave i zakonskog reguliranja ove materije, koje će ograničiti utjecaj stranaka na zapošljavanje. Sadašnje stanje na komu se na gotovo sva radna mjesta u zemlji dolazi po stranačkoj liniji, a ne po stručnosti I sposobnosti, naprosto je neprihvatljivo I višestruko štetno.

Vlada ZHŽ nastavlja lošu praksu iz prethodnog mandata, u kontekstu usvajanja godišnjeg programa rada.

Vlada, u kontinuitetu, ne donosi godišnje programe svog rada sukladno poslovničkim rokovima, a u ostalima ih je donosila, uglavnom, sa takvim zakašnjenjem koje je potpuno obesmišljavalo funkciju godišnjeg programa rada - program za 2009, npr. usvojen je 31.07.2009. Sukladno navedenim, Program rada Vlade ZHŽ za 2015. godinu, uopće nije razmatran na sjednicama u promatranom razdoblju.

Vlada je kasnila sa realizacijom svojih obveza u svezi proračuna.

Vlada Županije Zapadno hercegovačke, utvrdila je prijedlog proračuna ZHŽ za 2015. godinu, 19.3.2015. godine, čime je prekršen Zakon o proračunima u Federaciji BiH, koji propisuje kako "Nakon razmatranja od strane Vlade, premijer podnosi prijedlog proračuna za sljedeću godinu Parlamentu, najkasnije do 1. Studenog tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu".

Novi saziv Skupštine ZHŽ ni nakon pet mjeseci od izbora nije završio proces konstituiranja.

Skupština ZHŽ ni do isteka prvog kvartala 2015. godine, nije imenovala dopredsjedavajućeg Skupštine iz reda srpskog naroda. Ovo je višegodišnji problem čije rješenje iziskuje izmjene i dopuna Poslovnika o radu Skupštine ZHŽ, te njegovo usklađivanje sa Ustavom ZHŽ. Skupštini ZHŽ, inzistira na tomu kako je ovo isključivo pravni problem i najavljuje njegovo skoro rješavanje, a mi, podsjećamo, kako je ovaj problem postojao i da je na njega ukazivano i cijeli prošli mandat.

I Skupština ZHŽ je prigodom usvajanja dva najvažnija dokumenta za svoj nesmetan i efikasan rad, nastavila lošu praksu prethodnog mandata tako što program rada nije usvojila u poslovnikom određenom roku, a prekršila je i zakon o proračunima Federacije BiH.

Program rada Skupštine ZHŽ za 2015. godinu, se uopće nije našao na dnevnom redu sjednica Skupštine u izvještajnom razdoblju, što znači da je prekršen Poslovnik o radu Skupštine koji precizno definira obvezu kako se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. A što se tiče Proračuna ZHŽ za 2015. godinu, on je usvojen prije isteka Odluke o privremenom financiranju za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine, ali je, kao i ranijih godina, prekršen Zakon o Proračunu F BiH, koji nalaže usvajanje Proračuna za narednu godinu do isteka tekuće.

Struktura proračuna govori o ozbiljnosti problema s kojim se suočava ZHŽ.

U 2015. godini planirana sredstva za otplatu duga iznose 5.308.000 KM, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje za 1.058.000 KM. (Ukupni dug sa 31. prosincem 2014. godine je iznosio 22.234.755,42 KM). Izdatci za bruto plaće i naknade iznose 45.880.684 KM što čini oko 60% ukupnog Proračuna za 2015. godinu. Proračun nema razvojni karakter i ne predviđa ozbiljno stimuliranje razvojnih projekata I značajnija ulaganja u realni sektor.

Jedan od ozbiljnih problema je i donošenje proračuna na netransparentan način.

Usvajanje proračuna u ZHŽ, ponovo je išlo po skraćenom postupku i nije se dosljedno pridržavalo odredbi Zakona o proračunima Federacije BiH. S druge strane, Proračun se usvaja bez javne rasprave, u kojoj bi se interesnim skupinama, sindikatima, NVO-ima, građanima uopće, omogućio utjecaj na njegov konačni sadržaj.

Početak 2015. za Skupštinu ZHŽ nosi i pozitivne pomake, koji otvaraju put nadi da bi rezultati aktualnog saziva mogli biti bolji od onih u prethodnom.

Uporedimo li realizaciju mjera koje je aktualni saziv ostvario u prva tri mjeseca 1. godine svog mandata, sa realizacijom ostvarenom u odgovarajućem razdoblju po godinama prethodnog mandata, dolazimo do podatka kako je trenutni saziv realizirao više mjera nego prethodni u prvim tromjesečjima svih godina mandata ukupno. Realizacija zakona u prva tri mjeseca 2015.godine, u odnosu na prva tromjesečja prethodnog mandata, bolja je za sve godine osim posljednje, 2014., kada su u potpunosti realizirana 4 zakona (dok su u prvom tromjesečju 2015.godine u potpunosti realizirana 3 a djelimično - u nacrtu - još jedan zakon).

ZHŽ, kao i ostatak države, ima ozbiljnih problema, čijem rješavanju Vlada i Skupština što prije moraju pristupiti.

Na kraju 2014. godine, prema podacima Federalnog Zavoda za statistiku, u ZHŽ je evidentirano 16.608 zaposlenih osoba, dok je broj nezaposlenih dosegao skoro 11 000. Prosječna neto plaća u 2014. Godini iznosila je 763 KM što je ispod prosjeka plaće u Federaciji BiH.

U ZHŽ ima i pozitivnih stvari - samo što one nemaju veze sa vlašću.

U 2014. Godini pozitivan prirodni priraštaj u FederacijeBiH, osim u Tuzlanskom, zabilježen je još samo u Županiji Zapadno hercegovačkoj. I to usprkos činjenici kako je odnos vlasti u ZHŽ, prema porodiljama, označen kao maćehinski, da su proračunska sredstva za rodilje nedovoljna, a naknade isplaćuju sa višemjesečnim kašnjenjem, da je ZHŽ jedna od županija koja ne isplaćuje dječji doplatak, i da od ozbiljnih oblika stimuliranja nataliteta I ostanka mladih u ovoj županiji nema ništa.

Županijska vlast pred sobom ima ozbiljne planove, čija realizacija podrazumijeva i ozbiljan, odgovoran i transparentan, rad, a što će CCI u nastavku pažljivo pratiti.

Strategijom razvoja ZHŽ, naime, planirano je, do 2020. godine, usuglašavanje s Europskom unijom svih pravnih propisa koji su u mjerodavnosti županije i izvršavanje testa utjecaja tih propisa na mala i srednja poduzeća. Od 2015. godine se planira pripremati i prijaviljivati najmanje 40 projekata godišnje, a razvojna mreža bi trebala biti uključena u najmanje 20 projekata financiranih od Europske unije ili drugih donatora. Do 2017. Godine I nadalje cilj je I povećenje ulaganja iz sredstava iz Europskih fondova I drugih izvora financiranja kako bi barem 30% proračuna činila upravo ta sredstva. Iz tih sredstava otvarala bi se nova radna mjesta, spriječilo iseljavanje iz ruralnih sredina, ulagalo bi se u razvoj turizma I otvaranje malih I srednjih poduzeća.Do 2020. Godine očekuje se povećanje uvoza na 500 milijuna KM, te ulaganje najmanje 20 milijuna KM investicija u nova ili povećanje kapitala postojećih tvrtki.
Planovi su više nego dobri. Samo sada treba prijeći na njihovu realizaciju, "sa riječi na djela", dakle, bez daljnjeg gubljenja vremena. Jer će se samo rezultatima u ostvarivanju ovako zacrtanog plana, mjeriti uspješnost aktualne vlasti, koja, s obzirom na monolitnost skupštinske većine, neće imati izgovora za neuspjeh.

CCI

Glas naroda

Gdje su ti timovi za pisanje projekata?

ima li u izvješću da je porezna blokirala agenciju za privatizaciju?

Toliko rade da za 5 godina ne znaju tko je nadležan za nezakonit rad vrtića.

Nadzor rada Vlade i Skupštine ZHŽ (I-III 2015.) - nastavak loše prakse iz prethodnog mandata
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari