Istražne radnje Tužiteljstva i MUP-a ZHŽ po predmetu JKP Ljubuški

ljubuski.info

Od Tužiteljstva ZHŽ su zatražene informacije o stanju predmeta, koji se odnose na područje naše općine i Županije. Ti su predmeti od iznimne važnosti za općinu Ljubuški, cjelokupno pučanstvo a, osobito, za djelatnike općinskih službi i javnih poduzeća, koji ne primaju plaće.

Javnost, s pravom, traži takve informacije, ali izgledno je da kod nas nakon svake istrage nema krivaca za propadanje, za nepoštivanje zakona, nestajanje radnih mjesta i blokade općinskih računa. Pa onda upitajmo se tko je kriv? Možda je istina samo u tome da nitko ne smije biti kriv i da se režimska korupcija i nepotizam uvukla u svaku instituciju.

Jedan veliki primjer je propadanje ili, bolje rečeno, uništenje JKP Ljubuški. Prenosimo priopćenja Tužiteljstva ZHŽ, koji se odnosi na istražne radnje u ovom poduzeću.

Još 3. rujna upućen ja zahtjev za pristup informacijama s kratkim obrazloženjem vezanim za istražne radnje u JKP Ljubuški.

16. rujna stigao je prvi odgovor Tužiteljstva i objavljujemo ga u cjelini:

Poštovani,

Vezano za Vaš zahtjev za odgovor na upite od 1-3, u kojima se pozivate na Zakon o slobodi pristupa informacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 48/11), obavještavam Vas da radi nepreciznosti opisa predmeta na koje se zahtjev odnosi, nismo u mogućnosti pronaći predmete na koje bi se Vaš zahtjev odnosio, a iz razloga što se u Tužiteljstvu predmeti vode protiv točno određene osobe i za točno određeno kazneno djelo, što nije vidljivo iz Vašeg zahtjeva.

Pored navedenog, a ukoliko Vaš zahtjev ponovno bude dostavljen, isti mora biti u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službene novine Federacije BiH, broj 32/01 i 48/11), sa točno navedenim predmetom za koji se informacija traži, nakon čega bi postupajući tužitelj uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06 i 76/11), odlučio o mogućnosti davanja informacija u konkretnom predmetu.

S poštovanjem,
Tajnik Županijskog tužiteljstva

Dejan Ružić

Nakon prispjelog priopćenja pojašnjen je zahtjev iz kojeg je vidljivo da o stanju u JKP Ljubuški postoji mnoštvo informacija.

Potom iz Tužiteljstva 7. listopada dobivamo priopćenje vezano za JKP Ljubuški i taj dio prenosimo:

3.) Vezano za postupke navedene pod točkom 3 Vašeg upita, a koji se odnose na “JKP” Ljubuški, donesene su dvije konačne tužiteljske odluke, i to jedna dana 17. ožujka 2014. godine, u odnosu na osobe “J.J.”, “B.B.”, “T.A.”, i “N.V.”, o kojoj odluci su obaviještene osobe sukladno čl. 231. st.4. ZKP-a FBiH, između ostalog i Vi (Tihomir Bradvica) kao podnositelj kaznene prijave i predsjednik Nadzornog odbora “JKP” Ljubuški d.o.o. dana 19. ožujka 2014. godine, koja odluka je postala konačna, jer na istu nisu uložene pritužbe, dok je dana 17. travnja 2012. godine, donesena konačna tužiteljska odluka u odnosu na “T.B.”, o kojoj odluci su isto tako obaviještene osobe sukladno čl. 231. st.4. ZKP-a FBiH, koja odluka je postala konačna, jer na istu nisu uložene pritužbe.

S obzirom da  je stanje u JKP Ljubuški poznato, bitno je ukazati na sljedeće činjenice. NO u 2011. i 2012. godini je, sukladno svojim zakonskim obvezama, zatražio utvrđivanje od strane nadležnih institucija uzroke propadanja JKP Ljubuški. Pa je uputilo sljedeći dopis Tužiteljstvu i MUP-u ZHŽ:

Nakon tog dopisa Tužiteljstvo je zatražilo pojašnjenje što je pravna služba poduzeća i učinila u ožujku 2012. godine.

MUP ZHŽ potom u svibnju 2012. godine dostavlja dopis potpisan od strane inspektora Milenka Madunovića, koji nema puno kolizije sa stanjem u JKP Ljubuški, niti je iz tražene dokumentacije bilo moguće utvrditi činjenično stanje.

Izgleda da su J.J., B.B., T.A. i N.V. inicijali bivših direktora, ali kako da nigdje nema inicijala bivšeg direktora G.B., a to bi bio Gordan Bradvica, u čije je vrijeme poduzeće počelo propadati.

Inicijali T.B. bi trebali biti početna slova predsjednika prethodnog Nadzornog odbora Tihomira Bradvice protiv kojeg je krivičnu prijavu u listopadu 2011. godine podnio Tomislav Alilović, jer je Bradvica spriječio pokretanje stečajnog postupka na Općinskog sudu u Širokom Brijegu slanjem dokumenta Nadzornog odbora, nakon čega je Općinski sud zahtjev uvažio vrativši uplaćena sredstva u visini od 10.000 KM na račun poduzeća.

Primjerak ove krivičnu prijave Tomislava Alilovića posjedujemo budući da je istu je uputio na više privatnih adresa, vjerojatno s namjerom činjenja štete ugledu osobe protiv koje podnosi prijavu.

Tomislav Alilović je 7. listopada 2011. godine otuđio određenu dokumentaciju JKP Ljubuški iz pravne službe.

Damir Čutura glasnogovornik Policije MUP-a ZHŽ je u priopćenju od 17. rujna o slučaju otuđenja dokumentacije naveo da su poduzete sve istražne radnje koje je tužitelj naveo i da se preslike dokumentacije nalaze u Upravi policije MUP-a ZHŽ.

Tomislav Alilović je dokumentaciju otuđio pred svjedocima. Konačnu odluku Tužiteljstva Alilović na svoju krivičnu prijavu protiv Bradvice, nekoliko puta nije htio primiti, ali to nije mogao odbiti kada je pristigla putem protokola u MUP-u ZHŽ.

U priopćenju Tužiteljstva ZHŽ nije samo kontroverzno zbog čega nema inicijala G.B., već i činjenica da T. Bradvica nije nikada dobio obavijest o konačnoj odluci Tužiteljstva, kako se navodi u priopćenju., pa pritužbe nisu ni mogle biti uložene.

Začuđuje pominjanje inicijala J.J., B.B. i N.V. kada nisu nikada bili predmet rasprave Nadzornog odbora.

Tužiteljstvo nikada nije pokrenulo istražne radnje po pitanju uplate doprinosa, postojanja nezakonitog skladišta vodovodnog materijala, izgradnje vodovoda i rada udruga Visoka i Niska zona, javnih nabavki, oduzimanja djelatnosti od JKP Ljubuški.

Postavljamo pitanje što je u navedenom predmetu još provodilo Tužiteljstvo ZHŽ i Krim policija, te o kakvoj se koordinaciji između ovih dviju institucija radi.

Jedno je sigurno da u Ljubuškom sve propada, sve je pokradeno, kao da u njemu vladaju duhovi nevidljivi za policiju i tužitelje ili je korupcija pojela sve i materijalno i ljude i njihovu savjest.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari