Predizborna kampanja - poligon za nerealne izjave

ljubuski.info

Tijekom prvog tjedna predizborne kampanje, "Istinomjer" je pratio televizijske debate, emitirane na javnim televizijama u BiH, u kojima su sudjelovali kandidati/kinje iz stranaka koje su obnašale vlast u mandatu 2010-2014. godine.

"S obzirom na izrazito loše rezultate u ispunjavanju obećanja koja su dali na izborima 2010., fokus analize debatnih emisija bio je upravo na ocjenjivanju koliko se sami kandidati/kinje iz vladajućih stranak osvrću na ispunjenost vlastitih obećanja u ovom mandatu; u kojoj mjeri se njihova nova obećanja nadovezuju na stara i koliko su realistična u odnosu na (ne)ispunjenost onoga što su obećavali na prošlim općim izborima" navodi se u priopćenju UG "Zašto ne".

U dijaloškoj emisiji Federalne televizije "Izbori 2014.", emitiranoj 15. rujna, gosti emisije govorili su o tome zašto su se kandidirali za predstojeće izbore i šta će ponuditi u periodu koji slijedi. U emisiji su govorili Beriz Belkić (Stranka za BiH), Ibrahim Hadžibajrić (Savez za bolju budućnost), Mladen Ivanković Lijanović (Narodna stranka Radom za boljitak), Edin Mušić (Stranka demokratske akcije) i Aner Šuman (Koalicija "Zajedno za promjene").

"Ako se osvrnemo na izlaganja gostiju čije su stranke bile dio vlasti u mandatu 2010.-2014. prije svega, jasno možemo vidjeti da predstavnici ovih stranaka daju ista obećanja za naredni mandat (pod uvjetom da ga osvoje) koja su davale i prije četiri godine. Tako je, recimo, kandidat Narodne stranke "Radom za boljitak", Mladen Ivanković Lijanović, u ovoj emisiji izložio dijelove svog novog programa, koji su potpuno identični programu i obećanjima datim na Općim izborima 2010. godine" navodi se u priopćenju.

Dodaje se da je NSRZB ponovo obećava povećavanje izdvajanja za visoko obrazovanje, akreditaciju nastavnih planova i programa, te pretvaranje svih univerziteta iz predavačkih u poduzetničke.

"Ukoliko uzmemo u obzir da je u proteklom mandatu akreditiran samo jedan fakultet, odnosno jednom fakultetu je odobrena akreditacija za nastavni plan i program, nije poduzeta niti jedna aktivnost usmjerena ka pretvaranju univerziteta iz predavačkih u poduzetničke, a vidljivo je i smanjenje proračuna usmjereno ka financiranju obrazovanja i implementaciji Bolonjskog procesa, sve zajedno predstavlja dovoljan pokazatelj koliko se zaista radilo na poboljšanju visokog obrazovanja" navode iz UG "Zašto ne".

Dodaju da ponavljanje ovih obećanja, bez ikakvog kritičkog osvrta na njihovu dosadašnju neispunjenost, ukazuje i na nespremnost stranaka da na tome radi i u budućnosti.

Govoreći o aktivnostima koje je ova stranka spremna poduzeti kako bi se uhvatila u koštac sa borbom protiv korupcije i kriminala, Mladen Ivanković Lijanović opet se pozvao na jedno od obećanja datih još 2010. godine, a to je da žurno okončanje privatizacije značajno može suziti uvjete za korupciju.

"Treba samo napomenuti da u mandatu 2010.-2014. nije bilo napretka u okončanju procesa privatizacije, već je, upravo suprotno, on znatno usporen, te se iz tog razloga nije moglo govoriti ni o efektima takvog procesa na smanjenje korupcije" navodi se u priopćenju.

Dodaje se da je Edin Mušić, predstavnik SDA, govoreći o temi obrazovanja, kazao da je do sada mnogo urađeno po tom pitanju, te da je obrazovanje "dobro organizovano".

No, navodi se, ako pogledamo ukupan rezultat ispunjenosti obećanja svih političkih stranaka, datih u oblasti obrazovanja, od njih 147, potpuno neispunjeno ostalo je više od 50 posto, odnosno 74 obećanja.

"SDA, konkretno, u ovoj oblasti ima 24 potpuno neispunjena obećanja, odnosno 43 posto od ukupnog broja obećanja u oblasti obrazovanja. U oblasti obrazovanja na nivou FBiH nema niti jednog potpuno ispunjenog obećanja. SDA je ponovo najavila oštru borbu protiv kriminala i korupcije, koju je najavila i 2010. godine. U mandatu 2010. - 2014. usvojeni su ključni zakoni u ovoj oblasti, Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH" navedeno je u priopćenju.

Međutim, dodaje se, oba zakon su usvojena pred kraj mandata, tako da se još uvijek ne može govoriti o njihovim efektima.

U istoj emisiji, Ivanković-Lijanović je izjavio da će povećati broj zaposlenih tako što će se ukinuti doprinosi u gospodarstvu, na način da visina plaća ostane ista, ali da poslodavac ne plaća doprinose.

Udruženje građana "Zašto ne" navodi da, osim što je samo ovo obećanje u potpunosti neizvodivo, jer je doprinose nemoguće u potpunosti ukinuti, treba napomenuti i da je Narodna stranka Radom za Boljitak provela cijeli mandat u Vladi FBiH, te je direktno odgovorna za trenutni broj zaposlenih i nezaposlenih osoba u BiH, budući da je imala priliku da direktno utječe na politike zapošljavanja.

"No, umjesto povećanja broja zaposlenih, u mandatu 2010-2014. se broj nezaposlenih osoba u FBiH povećao za više od 10.000. Što se tiče obećanja koje je Mladen Ivanković Lijanović dao, a koje se odnosi na to da liječnici iz javnog sektora ne mogu raditi u privatnom sektoru, njegova stranka je identično obećanje imala i u prethodnom mandatu, ali nije bilo nikakvog rada niti rezultata na njegovom ostvarivanju" navodi se u priopćenju.

Nacrt novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji bi svim građanima u BiH osigurao zdravstvenu zaštitu je usvojen u Vladi FBiH krajem srpnja 2014., te još treba da prođe parlamentarnu proceduru. Jasno je da je ovaj zakon još uvijek daleko od usvajanja.

Također, navedeno je, budući da je ovaj Nacrt usvojen tek pred kraj mandata, može se zapitati da li je usvajanje ovog Nacrta tek populistički potez Vlade FBiH, budući da je sasvim izvjesno da ovaj zakon neće biti usvojen u skorijem periodu.

"Vrijedi se zapitati i zbog čega Nacrt ovog zakona nije usvojen prije, tako da barem ima šansu da prođe parlamentarnu proceduru u aktuelnom mandatu. Pored navedenog, Ivanković-Lijanović obećao je i rasterećenja administracije. NSRzB je i 2010. godine imala obećanja koja se odnose na štedljivost administracije, koje je u aktuelnom mandatu ispunjeno vrlo malim dijelom" navodi se u priopćenju.

Predstavnik SDA Edin Mušić je u ovoj emisiji dao vrlo neodređeno obećanje da treba da se dogradi i balansira nivo prava, te da građani trebaju biti ravnopravno tretirani. Također je rekao da treba posvetiti pažnju djeci u stanju socijalne potrebe, stimulirati natalitet, te posvetiti pažnju starim osobama.

"Što se tiče ravnopravnog tretiranja svih građana, možemo se osvrnuti na obećanje koje je dala upravo njegova stranka koja je, podsjetimo, sudjelovala u vlasti FBiH tijekom cijelog proteglog mandata, koje se odnosi na izjednačavanje pravne zaštite svih osoba sa invaliditetom, koje je ispunjeno tek manjim dijelom, te i na obećanje o prilagođavanju građevinskih standarda osobama sa invaliditetom, na kojem u mandatu 2010.-2014. nije urađena niti jedna aktivnost koja bi dovela do ispunjenja ovog obećanja" navodi se u priopćenju.

Dodaje se da je SDA također dala obećanje o donošenju posebnog Zakona o dječijoj zaštiti, koji bi vjerovatno tretirao i djecu u stanju socijalne potrebe, ali o ovakvom zakonu nije bilo ni riječi na sjednicama Vlade FBiH, kao ni o drugim važnim zakonima u sferi socijalne zaštite koje su najavile i SDA, ali i druge stranke koje su formirale Vladu FBiH.

Što se Zakona o zdravstvenom osiguranju tiče, kao što je već navedeno, Nacrt je usvojen tek u srpnju 2014. i jasno je da neće biti implementiran u skorije vrijeme.

Udruženje građana "Zašto ne" navodi da je SDA sasvim sigurno jedna od stranaka koje su mogle utjecati na brže donošenje ovog nacrta, te bi bilo zanimljivo čuti zbog čega se ovaj nacrt nije prije našao na sjednicama Vlade.

U sferi državnog uređenja, Mušić je najavio ustavne promjene koje bi podrazumjevale teritorijalnu reorganizaciju cijele BiH, te usvajanje Ustava BiH koji će biti demokratski, socijalni i regionalno definiran. Spomenut je i povratak izvornim principima Republike BiH.

"Ove se najave ne razlikuju mnogo od obećanja koja je SDA dala 2010. u oblasti ustavnog uređenja. SDA je u proteklom mandatu imala više obećanja koja se odnose na reformu državnog uređenja BiH, međutim, politička klima za implementiranje ustavnih promjena u tom smjeru nije se u proteklom mandatu pomakla sa mrtve tačke, te nije bilo ni aktivnosti ni rezultata po tom pitanju. Ovo je jasno ilustrirano činjenicom da ni presuda Sejdić-Finci nije implementirana u ovom mandatu, a riječ je o mnogo manjim promjenama Ustava u odnosu na one koje je Mušić spomenuo u emisiji Federalne televizije" priopćeno je iz U.G. "Zašto ne".

Mušić je, također, u emisiji spomenuo i jedan od glavnih motiva svoje stranke u predizbornoj kampanji, a to je otvaranje 100.000 novih radnih mjesta. Kao što je već rečeno, realnost je takva da je u posljednjem mandatu Vlade FBiH, čiji je SDA dio od početka mandata, broj zaposlenih u Federaciji BiH opao za 10.000.

"Zanimljivo je da je SDA upravo obećala da će u mandatu 2010-2014. otvoriti 10.000 radnih mjesta samo na izgradnji autoputeva i brzih cesta. No i ovo je obećanje bilo prekršeno, jer se ukupan broj zaposlenih u građevinarstvu zapravo smanjio za skoro 6.000 kada se usporedi 2014. sa 2010. godinom" navodi se u priopćenju.

U ovoj emisiji sudjelovao je i Ibrahim Hadžibajrić, kandidat SBB-a, stranke koja je u mandatu 2010-2014. sudjelovala u vlasti na državnom nivou od prosinca 2012. do travnja 2014. godine.

Izjave koje je Hadžibajrić dao u emisiji su se, međutim, uglavnom odnosila na pitanja koja se nalaze u nadležnosti entitetskog nivoa vlasti (inspekcijska kontrola doprinosa, zdravstvo, obrazovanje i sl.), te zapravo i nije bilo moguće ocijeniti u kakvom su odnosu nova predizborna obećanja sa onima koje je ova stranka dala (i uglavnom nije ispunila) 2010. godine.

Druga debatna emisija u kojoj su sudjelovali predstavnici/e stranaka na vlasti emitirana je na BHT1 17. rujna i u njoj su sudjelovali kandidati/kinje za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Među sudionicima se nalazilo i dvoje kandidata/kinja koji dolaze iz vladajućih stranaka, Lidija Korać (SDP) i Zvonko Jurišić (HSP).

Izjave Zvonka Jurišića iz HSP-a nije bilo moguće usporediti sa izbornim programom ove stranke na općim izborima 2010. godine, budući da Hrvatska stranka prava BiH nije imala izborni program, te je i do danas ostalo nepoznato koji su, zapravo, trebali biti rezultati sudjelovanja ove stranke u vlasti na federalnom nivou.

"Ipak, kao kuriozitet Jurišićevog gostovanja u ovoj debati, može se izdvojiti njegova izjava da se zalaže da se građanima/kama BiH omogući "besplatan izlazak na izbore". Ovu konstrukciju bi vjerovatno bilo teško razumjeti, da je sam Jurišić nije pojasnio rekavši da to podrazumjeva - isplatu dnevnica onima koji glasaju na izborima" navedeno je u priopćenju.

Predstavnica SDP-a Lidija Korać, nije mnogo govorila o planovima SDP-a za mandat 2014-2018. godine, ali se osvrnula na neke od događaja i aktivnosti u mandatu 2010-2014. godine. Najviše vremena posvetila je odnosu SDP-a prema građanskim prosvjedima u veljači 2014. godine, ističući da je ova stranka "vrlo pažljivo saslušala poruke kojima su građani iskazali svoje opravdano nezadovoljstvo", te da je "konkretno reagirala na ono što je iskazano na prosvjedima".

"Kao primjere konkretnog reagiranja navela je, recimo, to da su tri kantonalna premijera iz redova ove stranke dali ostavke na svoje funkcije, jer su to od njih tražili demonstranti/ce; da su u parlamentarnu proceduru uputili izmjene izbornog zakona koje se odnose na prijevremene izbore, te da su se SDP-ovi ministri odrekli "bijelog kruha". No, stvarna reakcija SDP-a na prosvjede iz veljače bila je daleko od afirmativne i pozitivne, kakvom ju je Lidija Korać u ovoj emisiji predstavila" navodi se u priopćenju.

Podsjetimo, dodaje se, SDP je baš kao i ostale vladajuće stranke, u svojoj prvoj reakciji na prosvjede, iskazala vrlo otvoreno neprijateljstvo prema nezadovoljnim građanima/kama koji su se tada nalazili na ulicama.

"Štoviše, predsjednik ove stranke je na konferenciji za novinare SDP-a povodom prosvjeda, održanoj 7. veljače .2014., izjavio sljedeće: "Točno oni dijelovi u kojima su Bošnjaci većina pokušavaju se predstaviti kao nefunkcionalni, u kojima institucije ne rade, što je interesantno, s obzirom na to da su penzije u FBiH za 20 posto veće nego u RS-u, a veće su i prosječne plaće. Valjda žele da pred pregovore budemo mekši i kažemo "eto vam treći a mi ćemo ostati u drugom spaljenom entitetu". Vjerujem da je ovo samo epizoda iz koje ćemo izaći jači da branimo kompletnu državu BiH. Neki žele prikazati da su samo ovdje problemi a drugdje je kao med i mlijeko, iako je taj med i mlijeko nastao na genocidu" - navodi se u priopćenju.

Pored toga, dodaje se, iako premijeri TK, ZDK i USK jesu dali ostavke tijekom prosvjeda, ni taj proces nije bio u skladu sa "pažljivim slušanjem i konkretnom reakcijom" na prosvjede.

"Uzmemo li samo primjer Seada Čauševića, tadašnjeg premijera Tuzlanskog kantona, ponovo možemo vidjeti kakav je zapravo bio inicijalni stav prema zahtjevima demonstranata/kinja. Sead Čaušević, čiju su ostavku tražili demonstranti, dva dana je ignorirao prosvjede, da bi se zatim oglasio izjavom da su tuzlanski radnici/e koji prosvjeduju "iskorišteni", da rješavanje njihovih problema i nije cilj prosvjeda, te da Vlada TK ne želi da razgovara sa prosvjednicima, jer su se pred njom našli i "nerealni zahtjevi grupe 'Udar'" - navodi se u priopćenju.

Dodaje se da ništa bolja situacija nije bila ni u ostala dva spomenuta kantona.

Izan teme prosvjeda, Korać je spomenula tek par postignuća SDP-a kao vladajuće stranke u aktuelnom mandatu. Izjavila je, primjerice, da je "SDP u ovom mandatu snažno podržala investicijske aktivnosti koje su dovele do otvaranja novih radnih mjesta, što pokazuju statistički podaci" - izjava koja zahtjeva da se ponovi da je, zapravo, u FBiH ovaj četvorogodišnji mandat završen sa 10.000 manje zaposlenih nego 2010. godine.

"U istom svjetlu može se promatrati i izjava Lidije Korać da je Vlada Nermina Nikšića uložila 27 milijuna KM u aktivne politike zapošljavanja, što je, kako je Korać navela, najveći iznos koji je osiguran još od 1996. godine. Korać je također istaknula da je otvoreno preko 5.000 novih radnih mjesta u autogradnji, te da je uz ta radna mjesta indirektno otvoreno još njih 10.000. Ponovo, oblast građevinarstva izgubila je u ovom mandatu skoro 6.000 zaposlenih, što bi značio da je, ako je podatak o 5.000 direktno i 10.000 indirektno uposlenih ljudi na izgradnji Koridora Vc točan, stvarni gubitak radnih mjesta u građevinarstvu izvan cestogradnje zapravo bio mnogo veći" navodi se u priopćenju "Zašto ne".

Ističe se da analiza ove dvije debatne emisije pokazuje da predstavnici/e vladajućih stranaka i dalje nemaju namjeru preuzeti nikakvu odgovornost za katastrofalne rezultate ovog mandata i neispunjena obećanja vlastitih stranaka u mandatu 2010-2014.

"U zemlji u kojoj je, službeno, nezaposleno preko 500.000 ljudi, isticanje "pozitivnih rezultata u zapošljavanju" ne samo da pokazuje potpunu neodgovornost prema vlastitim biračima/cama, već se može nazvati i potpuno apsurdnim. Sa druge strane, ponavljanje identičnih obećanja kakva su data (i neispunjena) i prije četiri godine, dodatno ukazuje na činjenicu da su vladajuće stranke nastavile tretirati izbornu kampanju kao poligon za nerealne, neozbiljne i neodgovorne izjave kojima je jedina svrha da "zazvuče" dobro, ali iza kojih ne stoji nikakva ozbiljna strategija koja bi biračima/cama ulila povjerenje u mogućnost ispunjavanja takvih obećanja" navodi se u priopćenju Udruženja građana "Zašto ne".

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari