Općinski sud u Ljubuškom o predmetu Nativa - općina u blokadi

zgrada

U zadnjih godinu i pol više smo puta informirali javnost o stanju po općinske financije u tzv. slučaju "Nativa".

Javnost je, većim dijelom, bila sklona vjerovati informacijama, ali načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić nikada nije želio općinske vijećnike ili javnost, putem medija, informirati o pravoj istini koja se događa u ovom slučaju. Zapravo on je zajedno s visokim članovima stranke HDZ BiH javnost godinama obmanjivao, pa i u zadnjem intervjuu kojeg je dao prije nepunih mjesec dana:

http://ljubuski.net/13947-barbaric-opcinu-su-opteretile-investicije-jesa...

Općinski sud u Ljubuškom je još prošle godine naložio UniCredit banci BiH d.d. Mostar da provede ovrhu na novčanim sredstvima općine. (09.10.2013. godine)

UniCredit Bank BiH d.d. Mostar je nakon gotovo 8 mjeseci (27.05.2014. godine) od naloga Općinskog suda u Ljubuškom ovu ovrhu zavela prema redoslijedu prispjelih prethodnih ovrha, tako da je općina Ljubuški u blokadi i da zbog radnji načelnika općine Nevenka Barbarića Ljubuški trpi veliku štetu i to ne samo djelatnici općine i javnih poduzeća zbog neisplate plaća, već i po pitanju rada svih službi i budućeg funkcioniranja općine.

Dug samo po slučaju "Nativa" (visina spora) je 2.312.000 KM, ali vjerovnici zbog neuplaćivanja prema sporazumu kroz poseban sudski spor traže i zatezne kamate koje će uskoro dosegnuti 1.000.000 KM.

Općina Ljubuški je u višemilijunskoj blokadi i od strane Razvojne banke F BiH zbog kredita za izgradnju vodovoda, kojeg je JKP Ljubuški prestalo uplaćivati, a on se vraća do 2035. godine.

Ljubušaci sami neka zaključe kakve će ovo posljedice imati po Ljubuški i razmotre dosadašnji rad politike koja je obnašala vlast, njenu stručnost  i odgovornost i ljubav prema općini, koju su više puta javno za govornicom OV Ljubuški proklamirali.

Donosimo priopćenje Općinskog suda u Ljubuškom kojeg je potpisala sutkinja Katica Artuković:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-14-000 301
Ljubuški, 12.09.2014. godine

Službeno priopćenje o predmetu Općinskog suda u Ljubuškom
Broj: 63 0 Ip 0 019668 13 Ip 2

Pred Općinskim sudom u Ljubuškom vodi se ovršni postupak tražitelja ovrhe NATIVA d.o.o. Ljubuški «u stečaju» protiv ovršenika Općina Ljubuški, radi ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, a visina spora je 2.312.000,00 KM.

Ovršni postupak pokrenut je dana 04.03.2013. godine temeljem Zapisnika o postupku Za sporazumno vraćanje naknade kod gubitka prava korištenja radi građenja, Općina Ljubuški, Općinski načelnik, Služba za prostorno uređenje i imovinsko pravne poslove, Odjel Imovinsko pravnih i katastarskih poslova, broj: 06/6-31-227/06 od 27.01.2011. godine.

Dana 08.05.2013. godine ovaj sud je usvojio prijedlog za ovrhu i donio Rješenje o ovrsi koje je postalo pravomoćno i ovršno dana 02.08.2013.godine.

Dopisom od 09.10.2013. godine ovaj sud je naložio UniCredit Bank BiH d.d. Mostar da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika.

Dopisom broj: 10-3-4337-37/14-AKR-2 od 27.05.2014. godine UniCredit Bank BiH d.d. Mostar je obavijestila ovaj sud da je Rješenje o ovrsi zavedeno u evidenciju redoslijeda koji terete transakcijski račun ovršenika, da su presliku Rješenja o ovrsi proslijedili ovršeniku obzirom da će se ovrha provoditi na teret sredstava proračuna Općine Ljubuški u visini predviđenoj na određenoj poziciji proračuna a u skladu sa člankom 138 stavak 4 Zakona o ovršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Službenica za informacije – Glasnogovornica suda
Sutkinja Katica Artuković

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari