Agencija za borbu protiv korupcije BiH bez novca

ljubuski.info

Iako na papiru postoji već godinama, rad državne Agencije za borbu protiv korupcije u BiH još nije postao vidljiv na samom terenu jer institucije vlasti godinama na različite načine osporavaju njezino puno funkcioniranje. To se vidi i po broju djelatnika kojih u Agenciji treba, prema provedenoj analizi, biti 29, a prošle godine radilo je svega njih 15.

Loša potpora vlasti

Razlog zbog kojeg se nisu mogli proširiti radni kapaciteti Agencije leži u činjenici da državna vlast za ovo tijelo iz proračuna nije osigurala dovoljan iznos novca kako bi novi djelatnici bili uredno plaćeni za svoj rad. Provedena istraživanja su pokazala da nisu stvorene potrebne pretpostavke za učinkovit rad Agencije već petu godinu od njenog utemeljenja. Ured za reviziju institucija BiH smatra da se postupak uspostave i osposobljavanja Agencije odvijao sporo. To je za posljedicu imalo brojna kašnjenja u provedbi preuzetih obveza predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Akcijskim planom, te nekih obveza iz mjerodavnosti Agencije. Po njihovim nalazima postojeći institucionalni okvir ne osigurava u potpunosti princip neovisnosti i odgovornosti Agencije, što dodatno utječe na njen rad. Pravni okvir predviđa da Agencija bude neovisna i samostalna upravna organizacija koja za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH. U praksi, Vijeće ministara BiH u značajnoj mjeri utječe na organizacijsku i financijsku neovisnost Agencije.

Nejasni planovi

To se najbolje vidi iz osiguravanja materijalnih pretpostavki za rad Agencije, naročito kadrovskih. "Pojedine odredbe postojećeg pravnog okvira su nejasne i neprecizne, a obujam nadležnosti Agencije je značajno iznad njenih postojećih kapaciteta. Rokovi u strategiji i Akcijskom planu postavljeni su ambiciozno, a tekli su neovisno od osposobljavanja Agencije.

Pristup izrade i donošenja planova djelovanja protiv korupcije i planova integriteta na razini institucija BiH nije u potpunosti uspostavljen", stoji u izvješću Ureda za reviziju institucija BiH.

Zdenko Jurilj [ Večernji list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari