Sjednica županijske Vlade (71.) - službeno priopćenje

U ponedjeljak 18. svibnja 2009. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika dr. Zvonke Jurišića, održana 71. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju kao i Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Županije Zapadnohercegovačke, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Zakonom o pripadnosti javnih prihoda uređuje se pripadnost javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i odnosi u sustavu financiranja funkcija Županije i općina koji su ustanovljeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. Javnim prihodima u smislu ovog Zakona smatraju se prihodi od poreza, naknada, pristojbi, doprinosa, donacija i drugi prihodi utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Županije i općina.

Značajna novina koja je uvedena u odnosu na raniji Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju je obvezno pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja djece u godini pred polazak u osnovnu školu u trajanju od najmanje 150 sati, a ubuduće će biti subvencionirana sva djeca koja idu u vrtić, bez obzira radi li se o privatnom ili državnom dječjem vrtiću.

Također, donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za potpore u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji" s kriterijima raspodjele za 2009. godinu i davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2009. godinu; Odluka o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije i davanju suglasnosti za prijenos prava korištenja na toj imovini općini Široki Brijeg (na korištenje Poduzeću za otkup i obradu duhana d. d. Široki Brijeg); Odluka o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije i davanju suglasnosti za prijenos prava korištenja na toj imovini općini Široki Brijeg (na korištenje OTP Lištica Široki Brijeg); Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zaštitu okoliša u Županiji Zapadnohercegovačkoj" utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2009. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša i Vlade Županije Zapadnohercegovačke te Odluka o uplati doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje djelatnici OŠ Marka Marulića Ljubuški.

Razriješeni su dosadašnji predsjednici i članovi školskih odbora za sljedeće škole: Osnovna glazbena škola Posušje, Osnovna škola Franice Dall'era Vir, Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg, Srednja strukovna škola Široki Brijeg, Osnovna škola Kočerin, Osnovna škola Biograci i Glazbena škola Široki Brijeg. Također, na današnjoj sjednici su donesena Rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora za sljedeće škole: Gimnazija fra Grge Martića Posušje, Srednja strukovna škola Posušje, Osnovna škola Ante Bruno Bušić Rakitno, Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje, Osnovna škola Franice Dall'era Vir, Osnovna glazbena škola Posušje, Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg, Srednja strukovna škola Široki Brijeg, Glazbena škola Široki Brijeg, Prva osnovna škola Široki Brijeg, Druga osnovna škola Široki Brijeg, Osnovna škola Biograci i Osnovna škola Kočerin

Agencija za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj podnijela je Izvješće o radu za 2008. godinu, Program rada i Financijski plan za 2009. godinu, koje je Vlada jednoglasno prihvatila.

Mjesnoj zajednici Kočerin Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM u svrhu potpore brojnih tekućih aktivnosti i projekata koji se pripremaju i provode na području ove MZ u 2009. godini.

Vlada ŽZH

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari