ZHŽ je ugrožena, dugovanja skoro 61 milijun maraka

rasipnik

Financijsko poslovanje Vlade Zapadnohercegovačke županije tijekom 2013. godine je negativno, ocijenili su federalni revizori koji su upozorili da je ugrožena funkcija i stalnost poslovanja županije, budući da obveze iznose 60,9 milijuna maraka, od čega su kratkoročne dospjele obveze 42,5 milijuna, a dugoročne 18,4 milijuna maraka.

Oni su zamjerili što je proračun za 2013. godinu usvojen bez izvora pokrića deficita prethodnih godina u iznosu od 40,167.570 KM.
"Deficit objavljen u iznosu 6.,020.594 KM, nije točan, jer je revizijom utvrđeno da je isti veći za 4,195.613 KM i iznosi 10,216.207 KM. Zbog istog je netočno iskazan i akumulirani deficit koji je revizijom utvrđen u iznosu 44,866.541 KM i premašuje izvore sredstava za 18,222.347 KM", mišljenja su revizori.

Nisu uplaćivani doprinosi

Provedenom revizijom također je utvrđeno da nisu poštovani zakonski propisi vezani za uplate pripadajućih doprinosa na isplaćene plaće. Posljedica toga su neizmireni doprinosi u iznosu od 13,786.481 KM za 2013. godinu. Primjerice, do kraja siječnja 2014. isplaćene su plaće za 2013. godinu, a prema prezentiranim podacima, za Vladu ZHŽ-a i Ministarstvo financija zadnje uplaćeni doprinosi za MIO/PIO su u listopadu 2013. godine i to za mjesec veljaču 2013.

Doprinosi za zapošljavanje Federalnom zavodu i županijskim službama, kao i doprinosi zavodima za zdravstveno osiguranje su raznoliko izmireni kod svih proračunskih korisnika. Tako za Ministarstvo financija doprinosi za zapošljavanje Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNŽ-a su izmireni za ožujak 2013., dok su Zavodu za zapošljavanje ZHŽ-a izmireni za svibanj 2013. Zavodu za zdravstveno osiguranje FBiH i Zavodu zdravstvenog osiguranja ZHŽ-a nisu uplaćeni doprinosi niti za jedan mjesec za 2013.godinu u istoj, dok su Zavodu za zdravstveno osiguranje HNŽ-a izmireni doprinosi za kolovoz 2013. Također, prema podacima MUP-a, procijenjeni dug na ime doprinosa za beneficirani staž iznosi oko 3,5 milijuna maraka.

Trošilo se na sve i svašta

S druge strane, trošilo se na sve i svašta. Primjerice, samo za putne troškove potrošeno je 124.895 maraka. Oni su najveći kod Vlade i iznose gotovo 30 tisuća KM, MUP-a - 19.587 KM, Ministarstva prosvjete sa školama - 13.936 KM i Ministarstva gospodarstva - 7644 KM. Revizijom je, naime, utvrđeno kako ovlaštene osobe ne provode adekvatnu kontrolu i odobravanje troškova službenih putovanja sukladno propisima.

"U jednom slučaju, a to je kod predsjednika Vlade, uz putni nalog za putovanje u Njemačku od četiri dana pravdani su i računi za gorivo u ukupnom iznosu od 1661 KM i samo u jednom danu sipano ukupno 185 litara goriva. Zbog uočenih propusta i neprovođenja kontrole ovih izdataka, ne možemo potvrditi da su isti nastali u opravdane svrhe", upozoravaju revizori. Također, tu su i izdaci za mobilni telefon koji su, u odnosu na prethodnu godinu veći za 10.004 KM i iznose 92.416 KM od čega se na MUP odnosi 32.829 KM.

Izdaci za gorivo iskazani su u iznosu od 459.639 KM što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 83.841 KM. Unatoč tomu, revizori su upozorili na nekontrolirano trošenje novca kada je u pitanju ova stavka budući da je utvrđeno kako je, primjerice, jedno vozilo, ono koje koristi predsjednik Vlade u jednom mjesecu sipalo devet puta gorivo, ukupno 672 litre što je u prosjeku preko 21 litru dnevno, i to bez evidencije o korištenju vozila. Najviše goriva potrošio je MUP - 294.127 KM, zatim Ministarstvo gospodarstva - 21.988 KM, Vlada - 16.549 KM, Uprava za inspekcijske poslove - 15.534 KM, Ministarstvo prosvjete - 14.406 KM i Skupština - 12.055 KM.

Bez rebalansa proračuna

Proračun je usvojen u iznosu od 69,894.800 KM gdje su planirani prihodi i primici od 65,894.800 KM, a rashodi i izdaci 69,894.800 KM. Pokriće većih rashoda od prihoda u iznosu od 4 milijuna KM planirano je zaduživanjem od ostalih domaćih pozajmljivača. Nije donesen rebalans proračuna, nego su po zaključcima Vlade odobravane preraspodjele unutar i između korisnika u ukupnom iznosu od 2,722.406 KM.

Iznosi plaća

Najviša plaća u ZHŽ-u u 2013. godini je plaća predsjednika Županijskog suda u iznosu 3998 KM, najniža 466 KM, a prosječna plaća 941 KM. Osnovna neto plaća predsjednika Skupštine je 1577 KM, predsjednika Vlade 2054 KM, ministara 1907 KM s položajnim dodatkom od 30 posto, dok zastupnici imaju plaću od 1257 KM.

Mirela Tučić [ Dnevni list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Svi smo mi krvavi ispod kože Vera Soldo | Republika info
ljubuski.info
Postaje li Gabela obiteljska Troja? Homerolog, Krešo Vujević
ljubuski.info
Zatvoren krug propadanja Hrvata u BiH Višnja Starešina | Slobodna Dalmacija

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari