Rad Agencije za borbu protiv korupcije blokiran

ljubuski.info

Ni četiri godine od njezinog formiranja nisu stvorene potrebne pretpostavke za učinkovit rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Ovo su zaključili revizori Ureda za reviziju institucija BiH nakon opsežne revizije učinka u ovoj Agenciji na čijem čelu je Sead Lisak. U izvješću se navodi kako se proces uspostave i osposobljavanja Agencije odvijao sporo.

Kadrovska rješenja

"Ovo za posljedicu ima brojna kašnjenja u implementaciji preuzetih obveza predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim akcijskim planom, te nekih obveza iz nadležnosti Agencije. Postojeći institucionalni okvir ne osigurava u potpunosti princip neovisnosti i odgovornosti Agencije, što dodatno utječe na njen rad", zaključili su revizori.

U izvješću se napominje kako pravni okvir predviđa da Agencija bude neovisna i samostalna upravna organizacija koja za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH, no kako u praksi Vijeće ministara BiH u značajnoj mjeri utječe na organizacijsku i financijsku neovisnost Agencije. To se prvenstveno oslikava u odobravanju novca, ali i u kadrovskim rješenjima gdje VM igra glavnu ulogu.
"Pojedine odredbe postojećeg pravnog okvira su nejasne i neprecizne, a opseg nadležnosti Agencije je značajno iznad njezinih postojećih kapaciteta. Rokovi u strategiji i akcijskom planu postavljeni su ambiciozno, a tekli su neovisno o osposobljavanju Agencije", stoji u izvješću.

Nove ovlasti

Izmjenama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH kao i donošenjem novog zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, Agencija je dobila dodatne obveze, iako nisu postojale potpune pretpostavke ni za ispunjavanje svih dosadašnjih, mišljenja su revizori. Važno je spomenuti i to kako sustavni pristup izrade i donošenja planova djelovanja protiv korupcije i planova integriteta na razini institucija BiH nije u potpunosti uspostavljen.
"Odsutnost sveobuhvatne međusobne suradnje institucija BiH i Agencije za posljedicu može imati nemogućnost praćenja provedbe planova. Ovo se može odraziti na učinkovitost mehanizama prevencije korupcije na razini institucija BiH", zaključuju revizori.

Vanja Bjelica-Čabrilo [ Dnevni list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari