Radnici HEPOK-a: Nakon uništenja vinograda slijedi manipulacija poticajima!

uništenje

Temeljem najavljenog dnevnog reda sutrašnje sjednice OV Ljubuški, na kojoj će se ponovno razmatrati prijenos koncesije na zemljišta povezanih društava "Erovin", "Europrevent", "MIV&MM", predstavnici radnika HEPOK Vinarije Ljubuški su zamolili ponovnu objavu njihovog zahtjeva koji je upućen Načelniku općine Ljubuški, Predsjedniku OV Ljubuški, kao i vijećnicima OV Ljubuški.

Radnici, na ovaj način, ponovno animiraju javnost kako su navedene tvrtke odgovorne za brojne štete, među kojima uništenje vinograda i da raspolažu informacijama kako se, ovaj put, radi o manipulaciji poticajima, koji će ponovno biti na štetu zajednice.

Ponovno pozivaju vijećnike da ne podrže prijenos koncesija, kojeg drže štetnim ali i nezakonitim, što su obrazložili u svom ranijem dopisu.

Članak izvorno objavljen: 23. svibnja 2014.


Radnici HEPOK Vinarije Ljubuški su, ponukani dugogodišnjim manipulacijama s koncesijama na zemljište koje su rezultirale uništenjem vinograda, pokrenuli niz aktivnosti kako bi se zaštitila njihova prava ali i preostala vrijednost, nekad slavne HEPOK Vinarije Ljubuški. Od MUP-a su zatražili onemogućenje nastavka uništenja vinograda koje i dalje traje, a imali su i sastanak s općinskim načelnikom Nevenkom Barbarićem, s kojim su razgovarali o općinskim namjerama po pitanju koncesija.

Radnici su uvjereni kako se povijest ponavlja, gdje se pokušava i ono malo imovine što je ostalo u njihovoj tvrtki bespravno oduzeti i dati na milost i nemilost srodnoj firmi kojom upravljaju iste osobe koje su razbaštinile njihovu tvrtku, i to upravo u trenutku kada pokušavaju putem novog koncesionara riješiti pitanja svog radno pravnog statusa, a što su obećali i predstavnici klubova vijećnika svih stranaka, a i sam općinski načelnik. Ukoliko se ovi nezakoniti planovi provedu u djelo, tvrde, oni i njihove obitelji ostat će bez ikakve nade za život u ovoj općini, za što će biti isključiva krivnja vijećnika Općinskog vijeća koji budu glasali za takve odluke.

Nakon svih prikupljenih informacija, potpisali su i uputili dopis Načelniku općine Ljubuški, Predsjedniku OV Ljubuški, kao i vijećnicima OV Ljubuški. Dopis, potkrijepljen dokumentima koji, po sudu radnika HEPOK Vinarije Ljubuški, ukazuje na brojne nezakonitosti, prenosimo u cijelosti.

Zahtjev za zaštitu prava radnika HEPOK Vinarije d.o.o. Ljubuški

potpisi

Poštovani,

Za dan ponedjeljak 26.05.2014.godine zakazana je sjednica Općinskog vijeća na kojoj je između ostalog kao točka dnevnog reda predviđen prijedlog Zaključka o ponovnom odlučivanju o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji:

  • a) br: 02-05-762/09 od dana 04.06.2009 godine sklopljenog između Mare Vukšić iz Ljubuškog i Općine Ljubuški i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1070/10 od dana 14.07.2010 godine sklopljenog između Mare Vukšić iz Ljubuškog, društva "EROVIN" d.o.o. Ljubuški i Općine Ljubuški sa društva "EROVIN" d.o.o. Ljubuški na društvo "EUROPREVENT" d.o.o. Ljubuški sa sjedištem A. Šimića b.b. Ljubuški
  • b) br: 02-05-958/09 od dana 21.07.2009 godine sklopljenog između društva "MIV&MM" d.o.o. Ljubuški i Općine Ljubuški i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1069/10 od dana 14.07.2010 godine sklopljenog između društva "MIV&MM" d.o.o. Ljubuški, društva "EROVIN" d.o.o. Ljubuški i Općine Ljubuški sa društva "EROVIN" d.o.o. Ljubuški na društvo "EUROPREVENT" d.o.o. Ljubuški sa sjedištem A. Šimića b.b. Ljubuški.

Ovim putem moramo naglasiti vrlo bitnu pravnu formulaciju.

Člankom 117. Zakona o koncesijama F BiH (Službene novine F BiH br. 52/09), koji je bio na snazi i u vrijeme zaključivanja predmetnih ugovora kazano je:

"Vlada kantona odlučuje o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu, na prijedlog kantonalnog ministarstva, a na osnovi javnog natječaja ili prikupljanjem javnih ponuda.
Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dodijelit će se domaćoj ili stranoj pravnoj osobi čija ponuda bude proglašena najpovoljnijom.

Koncesionar je obvezan zemljište koristiti u skladu sa Zakonom o koncesijama i ugovorenom namjenom te očuvati i povećati njegov kapacitet proizvodnje, sistematizirati i zaštititi na osnovama odgovarajućih projekata.

Samo u sljedeća tri slučaja dodijelit će se koncesija na poljoprivrednom zemljištu:

  1. od 25 do 50 godina za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, stočarske proizvodnje, uključujući ribarstvo, lov i ribolov, kao i pašnjake;
  2. od 10 do 20 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje;
  3. do 10 godina za rekreaciju, šport, turizam i ugostiteljstvo.

Ako se pojave iznimne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koje je potrebno dulje vremensko razdoblje, ugovoreni rok se može produljiti, ali ne može biti dulji od 50 godina.
Vlada F BiH će svojom odlukom odrediti pojedine kategorije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje se ne može dati koncesija.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za čije je korištenje dana koncesija ne može se davati u zakup ili potkoncesiju.

No, i bez obzira na ukazano moramo istaći kako je koncesor tj. Općina Ljubuški već ranije isto tako zaključila ugovor o koncesiji s našom tvrtkom dana 2.3.2010 godine pod brojem 02-05-354/10, s tim da je Općina Ljubuški tj. Općinsko vijeće dalo suglasnost da se izvrši ustupanje koncesije po tom ugovoru između našeg društva i društva EROVIN doo po ugovoru o ustupanju br. 02-05-1068/10 od 14.7.2010 godine.

Ovaj ugovor o ustupanju tj. nezakoniti ugovor temeljem odredbe navedenog članka 117. Zakona o poljoprivrednom zemljištu našem društvu pričinio je nesagledivu materijalnu štetu što je vama dobro poznato.

Općinsko Vijeće Ljubuški dalo je prethodnu suglasnost za prijenos prava tj. ustupanje koncesije sa HEPOK Vinarije d.o.o. Ljubuški na Erovin d.o.o. Ljubuški i to zbog jedinog i isključivog razloga što je tadašnja uprava HEPOK Vinarija Ljubuški obećala izmiriti sve obveze prema radnicima(plaće i doprinosi za mirovinsko osiguranje). Tako je društvo Erovin d.o.o. Ljubuški dobilo u koncesiju 150 ha vinove loze uz blagoslov svih tadašnjih Općinskih vijećnika. Posebno je zanimljivo da je društvo Erovin d.o.o.Ljubuški prilikom glasovanja Općinskih vijećnika za prijenos koncesije sa HEPOK Vinarija Ljubuški i 150 ha loze imalo samo jednog člana društva, koji je ujedno vlasnik i direktor toga društva.

Kako je vinovom lozom(150 ha) gospodarilo novo društvo koje je dobilo zemljište sa 150 ha zasađene vinove loze , koja je vlasništvo HEPOK Vinarije Ljubuški i uz koju lozu se i vezalo ustupanje koncesije te su potpisi radnika bili, po izjavama tadašnjih vijećnika, presudni za glasovanje, može se vidjeti iz fotografija koje se ponovno dostavljaju Vama na uvid.

Danas od 150 ha zasađene vinove loze visoko sortnih vrsta grožđa ostalo je samo oko 2 ha. Ostalo je uništeno te zapaljeno. Međutim, u svemu tome začuđuje inertnost Općine Ljubuški, koja je doduše poslala komisiju na teren i dala prijedlog raskida koncesije. Općinsko vijeće na svojoj sjednici većinskim glasovima Općinskih vijećnika dalo je suglasnost za raskid koncesije. Ali, nakon odluka Općinskog vijeća o raskidu koncesije,radnicima HEPOK Vinarije Ljubuški priopćeno je od strane nadležnih u Općini Ljubuški da se neće raskidati koncesija nego da će se postići sporazum uz objašnjenje je da je tako brža procedura. No je li tome tako?

Postavlja se logično pitanje: je li zakonito da Općina Ljubuški nakon Povjerenstva te iste Općine koja je dala suglasnost za raskid

ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari