Vlada u potrazi za alternativnim sredstvima za invalidnine i braniteljske naknade

sjednica

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog rebalansa proračuna FBiH za 2014. godinu.

Cilj rebalansa je da, nakon izostanka tranši Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, budu osigurana alternativna sredstva financiranja za prihodovnu stranu Proračuna u cilju nastavka isplate redovitih proračunskih davanja, kao što su ratne i neratne invalidnine, braniteljske naknade, obveze prema Federalnom zavodu MIO/PIO, te druge stavke.

Osnovne karakteristike Izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2014. godinu sadržane su na prihodovnoj i, dijelom, rashodovnoj strani. Naime, u odnosu na prvobitno usvojeni Proračun FBiH za 2014. godinu, Izmjene i dopune podrazumijevaju promjene na strani neporeznih prihoda, vanjskog financiranja i domaćeg zaduživanja.

Preciznije, Izmjenama i dopunama u dijelu vanjskog financiranja planirana su samo 62,5 milijuna KM sredstava od šeste tranše Međunarodnog monetarnog fonda uplaćene u siječnju 2014. godine.

Također, u dijelu prihoda od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i financijskim institucijama, planirano je povećanje od dodatnih 75 milijuna KM prihoda od neraspoređene dobiti javnih poduzeća u vlasništvu FBiH ostvarene u prethodnim godinama.

Planirana emisija domaćih vrijednosnih papira, točnije trogodišnjih i petogodišnjih obveznica uvećana je za 110 milijuna KM, dok je planirana emisija kratkoročnih vrijednosnih papira - trezorskih zapisa uvećana za dodatnih 50 milijuna KM.

Najznačajnije promjene na strani rashoda odnose se na uštede u dijelu bruto plaća i naknada zaposlenih, ostvarene zbog dosljedne politike Vlade FBiH u ograničavanju povećanja broja zaposlenih u federalnim organima uprave.

Federalna vlada je, također, u hitnu parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari