Dopuna natječaja za studentske potpore

park općina

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članka 7. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-772/14 od 14. travnja 2014. godine o novčanoj Potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik objavljuje Dopune natječaja za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški.

Natječaj za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški za akademsku 2013./2014. godinu, broj: 02-38-780/14 od 17. travnja 2014. godine, objavljen na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ljubuški te u dnevnoj tiskovini Večernji list od 28. travnja 2014. godine, dopunjuje se na sljedeći način:

I.

Potporu za akademsku 2013./2014. godinu ostvarit će 60 redovitih studenata općine Ljubuški u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka.

Točka 1. Opći uvjeti za dobivanje potpore, dopunjuje se alinejom 5 koja glasi:
- studenti koji nisu apsolventi.

II.

Ostale odredbe Natječaja iz Točke 1. ove dopune ostaju neizmjenjene. Ova dopuna proizvodi pravno djelovanje od dana objave Natječaja u dnevnoj tiskovini te Oglasnoj ploči u zgradi Općine Ljubuški.

Broj: 02-38-780/14
Ljubuški, 8. svibnja 2014. godine


Napomena: Na mrežnoj stranici Općine Ljubuški objavljeno 14. svibnja 2014.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari