Natječaj za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški

studenti

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članka 7. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-772/14 od 14. travnja 2014. godine o novčanoj Potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik raspisuje "Natječaj za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški".

Potporu za akademsku 2013./14. godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

 1. Opći uvjeti za dobivanje potpore:
  • redoviti studenti državnih sveučilišta,
  • studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
  • studenti koji nisu ponavljali nijednu godinu,
  • studenti do 26 godina starosti.
 2. Posebni uvjeti
  • a) po izravnom kriteriju potporu će ostvariti:
   • dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
   • dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
   • dijete iz socijalno ugroženih obitelji, korisnika stalne socijalne pomoći,
   • dijete bez oba roditelja,
   • student tjelesni invalid 90% i više,
   • studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, glazbeni odgoj i geodezija),
   • student 1. godine – učenik generacije.
  • b) po kriteriju uspješnosti potporu će ostvariti:
   • studenti druge i viših godina s najvišim prosjekom ocjena.
 3. Uz zahtjev priložiti:
  1. Ovjerena preslika svih stranica indeksa (sve godine studiranja),
  2. Ovjerenu presliku osobne iskaznice (obadvije strane),
  3. Odgovarajuće potvrde, rješenja i slično za dokazivanje uvjeta navedenih u kriterijima 1., 2.a) i 2.b) (originale ili ovjerene preslike),
  4. Broj tekućeg računa studenta.

Natječaj traje 30 dana od dana objave u dnevnom tisku, a zahtjeve dostaviti na adresu:

Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu novčanih studentskih Potpora
Zrinskofrankopanska 71
88 320 Ljubuški

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na Oglasnoj ploči u zgradi općine Ljubuški, u roku od 30 dana nakon isteka roka Natječaja.

Broj: 02-38-780/14
Ljubuški, 17. travnja 2014. godine
Općinski načelnik
Nevenko Barbarić

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari