Adaptacija kapelice u mjesnom groblju "Krpuševac"

kapelica

Obzirom da je počela adaptacija kapelice i izgradnja prihvatilišta za ukopnike u mjesnom groblju "Krpuševac" pratili smo tijek događaja oko priprema za izvođenje radova, kao i same odluke Mjesne zajednice Veljaci o izgradnji i financijskoj konstrukciji.

U projekt je uključena cijela zajednica već od same ideje za izgradnju, pa su tako članovi MZ Veljaci pozvali mještane da odluče o izgledu i načinu na koji se ideja treba provesti u djelo.

Prošle godine sazvan je sastanak ispred MZ Veljaci s ciljem da se oformi Odbor za groblje kao savjetodavno tijelo MZ Veljaci po pitanju radova na kapelici, te se krenulo u osiguravanje novčanih sredstava za spomenuti projekt.


Kronologija događaja:

MZ Veljaci Zapisnik Odbora za groblje 24.01.2013.

Predmet: Formiranje Odbora za groblje

Prva sjednica MZ Veljaci u 2013. godini održana je u četvrtak, 24.01.2013.godine u OŠ Veljaci s početkom u 18.00 sati. Na sjednici uz predsjednika MZ Ivana Mišetića bilo je nazočno 22 osobe iz svih dijelova Veljaka. Nakon uvodnog pozdrava predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:

 1. Prijedlog predsjednika MZ Veljaci za formiranje Odbora za mjesno groblje Krpuševac
 2. Izvještaj predsjednika MZ Veljaci o tijeku dosadašnjih projekata u mjesnom groblju i o budućim aktivnostima
 3. Prijedlog usvajanja projekata adaptacije postojeće kapelice u mjesto za ukopnike
 4. Imenovanje komisije od devet ljudi koji će nadzirati radove i podnositi izvještaj Odboru
 5. Razno

Ovakav dnevni red dat je na glasovanje i isti je prihvaćen jednoglasno.

Ad.1 Pod prvom točkom dnevnog reda predsjednik MZ Veljaci Ivan Mišetić nazočne je obavijestio kako je 2007. Godine donešenZakon o grobljima,i prema tom zakonu nadležnost nad grobljem ima Općinsko vijeće Ljubuški. Prema tome predložio je da se formira jedan Odbor od trideset ljudi kao savjetodavno tijelo, koji će odlučivati i upravljati svim aktivnostima povodom izgradnje mrtvačnice u groblju Krpuševac unutar MZ Veljaci. Predsjednik je predložio sljedeće kandidate: Marijan Bebek, Igor Bradvica, Ivan Mišetić, Jure Bajto, Mario Bajto, Bernard Bebek, Donald Bebek, Mladen Bebek, Slaven Bebek, Gordan Bradvica, Danijel Bukmir, Željko Bukmir, Ante Čuljak, Dragan Čuljak-Rosić, Stanko Granić, Tiho Grbavac, Pero Jelavić, Dragan Majić, Jure Matić, Mario Matić, Mirko Matić, Sando Matić, Ferdo Pavlović, Veso Pavlović, Davor Petrović, Jerko Petrović, KrešoTolj, VesoVištica, Drago Vukojević i Vice Vukojević.
Ovakav prijedlog dat je na glasovanje, te je isti usvojen jednoglasno.

Ad.2 Predsjednik MZ Veljaci je nazočnima podnio iskaz svih dosadašnjih radova u groblju Krpuševac i o budućim aktivnostima kao što su legalizacija groblja, informatizacija (elektronska registracija grobnica u zajedničku bazu), proširivanje groblja, priključak struje s četiri rasvjetne lampe itd. Isto tako naveo je da se po zakonu o komunalnom redu mora utvrditi smrt preminulog doktorskim pregledom, gdje se tek onda pokojnik odvodi u mrtvačnicu. Budući da MZ Veljaci nema mrtvačnicu, predložio je novoizabranom Odboru njezinu izgradnju na temeljima već postojeće kapelice u mjesnom groblju Krpuševac. Predsjednik MZ zahvalio je se Kreši Tolju na angažmanu projektnog biroa, koji je napravio
projekt adaptacije postojeće kapelice (Projektni biro G3, arhitekt Zvonimir Mikulić i inženjer Marinović. Naveo je kako je ovaj nacrt mrtvačnice s prihvatilištem podržao i župnik fra Vlatko Soldo. Što se tiče samog financiranja izgradnje podršku je dobio i od načelnika Općine Ljubuški i od predsjednika skupštine ŽZH. Dodao je da je podršku tražio i od raznih donatora. Predsjednik MZ Ivan Mišetić predložio je da se sve odluke za ovaj projekt donose 2/3 glasova članova Odbora.

Nakon ovog izvještaja Igor Bradvica je predložen i izglasan za povjerenika vjerodajnica, koji je ustanovio da se na sjednici prisustvuju 22 člana iz Odbora za mjesno groblje, te su time ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.

Ad.3 Pod trećom točkom dnevnog reda predsjednik MZ Veljaci je Odboru dao na glasanje prijedlog pokretanja i izgradnje mrtvačnice (prihvatilišta) na već postojećim temeljima kapelice.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad.4 Pod četvrtom točkom predsjednik MZ Veljaci predložio je da se formira i jedna Komisija od devet članova koja će nadzirati radove i podnositi izvješća Odboru. Ta ista komisija će i biti zadužena da raspiše javni natječaj za izvođača radova, i da ponudi posao onoj registriranoj firmi koja zadovolji uvjete natječaja. Isto tako ta Komisija će na kraju radova biti supotpisnik svih izdati računa potrebnih za izgradnju mrtvačnice. Predsjednik je predložio sljedeće članove (Veljačane iz svih djelova sela)za Komisiju: Donald Bebek, Marijan Bebek, Igor Bradvica, Željko Bukmir, Dragan Čuljak, Tiho Grbavac, Jure Matić, Ivan Mišetić i Davor Petrović.
Ovakav sastav Komisije dat je na glasanje Odboru, koji ga je jednoglasno prihvatio.

Ad.5 Pod razno raspravljalo je se o mogućnostima dodatnog proširivanja mrtvačnice na račun nekih grobova, preseljavanju izgradnje na neki novi plac, o zakonskim propisima pokojnika, o stručnom projektiranju omjera mrtvačnice i prihvatilišta, kao i vremenu nove sjednice Odbora. U raspravi su sudjelovali Mladen Bebek, Gordan Bradvica, Sando Matić, Marijan Bebek, Dragan Čuljak-Rosić i Krešo Tolj.
Na kraju predsjednik MZ Veljaci pozvao je sve one koje mogu i žele da se dobrovoljno priključe u volontiranje radova izgradnje mrtvačnice koja će ostati nama i našim nasljednicima.

Sjednica je sa svojim radom završila u 19.00 sati.

Predsjednik MZ Veljaci: Ivan Mišetić
Zapisnik sastavio: Marijan Bebek

MZ Veljaci Zapisnik Odbora za groblje 20.01.2014.

Odbor za groblje
Savjetodavno tijelo MZ Veljaci za izgradnju mrtvačnice (prihvatilišta)

Druga sjednica Odbora za groblje, kao savjetodavnog tijela MZ Veljaci održana je u ponedjeljak, 20.01.2014.godine u OŠ Veljaci s početkom u 19.00 sati. Na sjednici uz predsjednika MZ Ivana Mišetića bilo je nazočno 28 od ukupno 30 članova Odbora za groblje, predstavnik medija te veljački župnik Fra Ljubo Kurtović. Nakon uvodnog pozdrava predsjednik MZ Veljaci je predložio sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Odbora za groblje, održane 24.01.2013.
 2. Kooptiranje veljačkog župnika Fra Ljube Kurtovića u Odbor i nadzornu Komisiju
 3. Financijsko izvješće predsjednika MZ Veljaci o prikupljenim sredstvima za izgradnju mrtvačnice (adaptaciju i proširenje postojeće kapalice)
 4. Prikupljanje direktnih ponuda (minimalno tri ponude) zbog maksimalne transparentnosti projekta
 5. Ostali prijedlozi sufinanciranja izgradnje mrtvačnice

Ovakav dnevni red dat je na glasovanje i isti je prihvaćen jednoglasno.

Ad.1 Pod prvom točkom prisutni su pročitali zapisnik s prethodne sjednice, te je isti usvojen jednoglasno bez ikakvih primjedbi.

Ad.2 Pod drugom točkom dnevnog reda predsjednik MZ Veljaci Ivan Mišetić predložio je prisutnima da se u Odbor za groblje kooptira veljački župnik Fra Ljubo Kurtović. Ovakav prijedlog dat je na glasovanje, te je isti jednoglasnom većinom glasova i usvojen.

Ad.3 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik je prisutne članove Odbora upoznao s trenutnim financijskim stanjem, što se tiče izgradnje kapelice s prihvatilištem. Naveo je da je nedavno sklopljen sporazum- ugovor između Općine Ljubuški i HT Eroneta, prema kojemu je u MZ Veljaci (uz suglasnost MZ Veljaci) izgrađen Eronetov MSAN uređaj (pojačivač signala ADSL-a i HOME TV-a). Ugovor je sklopljen na 30 godina uz mjesečnu naknadu od 200 KM-ova od strane Eroneta prema MZ Veljaci preko posrednika – Općina Ljubuški. Predsjednik je naveo da su ova novčana sredstva trenutno na računu Općine te da mu je ista Općinski načelnik Nevenko Barbarić stavio na raspolaganje. Predsjednik MZ Veljaci je iskoristio priliku te pročitao temeljne odredbe ugovora o najmu i suglasnost MZ Veljaci.
Navedena sredstva će biti od izuzetne važnosti, kao i dobar stimulans u samom početku za izvođenje radova.
Radi se o 12.000,00 KM-ova (avansno je uprihodovan najam za 5 godina).
Predsjednik je također istaknuokako se prije par dana sastao s predsjednikom skupštine ŽZH gosp. Antom Mišetićem kao i predsjednikom OV Ljubuški Tonijem Kraljevićem, od kojih je još jednom dobio usmenu potvrdu za sufinanciranje u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta.
Također, predsjednik Ivan Mišetić je istaknuo da je ukupna vrijednost navedene investicije 29.867,06 KM-ova bez realizacije priključka el. energije.
Utvrđeno je da bi pomoć Općine Ljubuški i ŽZH trebala biti u iznosu od 8.967,12 KM-ova + iznos za priključak el. energije.
Vrijednost ukupne investicije je utvrdilo Društvo za proizvodnju projektiranje i inženjering G3 Ljubuški, koje je radilo i projekt prihvatilišta.
Pod ovom točkom u otvorenoj raspravi su sudjelovali: Ivan Mišetić, Krešo Tolj, Marijan Bebek, Mirko Matić, Sando Matić, Gordan Bradvica, Mladen Bebek, Željko Bukmir, Ferdo Pavlović, Davor Petrović, Dragan Majić, Mario Bajto, Jure Matić, Jerko Petrović, Slaven Bebek, Vice Vukojević i Fra Ljubo Kurtović.

Ad.4 Pod četvrtom točkom predsjednik je predložio da se za izvođača radova odabere najpovoljnija od minimalno 3 ponude, koje će prikupiti članovi nadzorne Komisije Odbora za groblje, te će na sljedećem Odboru prezentirati prihvaćenu ponudu i ponude ostalih izvođača.
Ovakav prijedlog dat je Odboru na glasovanje, te je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad.5 Pod ovom točkom dnevnog reda dogovoreno je da će MZ Veljaci, Župni ured Veljaci i ostali članovi Odbora za groblje napisati pismo namjere vezano za realizaciju projekta prihvatilišta (mrtvačnice), te da će isto biti pročitano na sljedećoj nedjeljnoj misi, a nakon toga tiskano i podijeljeno putem članova Odbora svim domaćinstvima u selu.

Sjednica je sa svojim radom završila u 20.30 sati.

Predsjednik MZ Veljaci: Ivan Mišetić
Zapisnik sastavio: Marijan Bebek

Nadzorna komisija Odbora za groblje 23.01.2014

Zaključak: Na sastanku koji je održanu u župnom uredu Veljaci odlučeno je da se pošalje zahtjev za ponudom slijedećim izvođačima:

 • Gradnja Herceg (Jure Herceg) Grab
 • T&D Company
 • Gradnja Vranješ
 • Interijer Bebek
 • Gradnja Ereš
 • Ićko Gradnja (Dropuljić)
 • Medić Gradnja

U dolje navedenom tekstu je prikazana forma "Zahtjeva za ponudom"

MZ Veljaci
Župni Ured Veljaci
Odbor za groblje MZ Veljaci

Firma (potencijalni izvođač)

Predmet: Prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji kapelice u mjesnom groblju "Krpuševac"

Poštovani!

Upućujemo Vam zahtjev za ponudom.
Naime, savjetodavno tijelo MZ Veljaci odlučilo je na sastanku održanom 20.01.2014. započeti izvođenje radova na adaptaciji postojeće kapelice u mjesnom groblju Krpuševac. U prvoj fazi radova odlučili smo izvesti grube radove:

 • Betonske
 • Krovopokrivačke (uključujući limarske radove na krovu, oluci itd…)

Ukoliko ste zainteresirani te odlučite aplicirati za izvođenje radova na ovome projektu, molimo Vas da u specifikaciji ponude razdvojite troškove materijala i troškove rada.
Vezano za to, molimo Vas također da nam u troškovima rada date specifikaciju ova 3 segmenta:

 • Troškovi rada na novim temeljima
 • Troškovi rada na krovu
 • Troškovi rada dogradnje kapelice

Ovaj zahtjev za ponudom vrijedi 7 dana od trenutka primitka. U privitku Vam prilažemo projekat dogradnje i adaptacije postojeće kapelice koja se nalazi u mjesnom groblju Krpuševac. Za detaljne predmjere i kreiranje cjelokupne ponude vjerojatno ćete trebati doći na lice mjesta. Nadzorna komisija Odbora za groblje Vam stoji na raspolaganju:

Fra Ljubo Kurtović, Donald Bebek, Marijan Bebek, Igor Bradvica, Željko Bukmir, Dragan Čuljak, Tiho Grbavac, Jure Matić, Davor Petrović i Ivan Mišetić.

Vašu ponudu ćete predati u Župski Ured Veljaci.
Molim Vas da ponuda bude ispisana na A4 formatu te umetnuta u odgovarajuću kovertu koja treba biti zatvorena te pečatirana na dijelu koji se preklapa (lijepi).
Dužnost mi je obavijestiti Vas da ponuda koja ne bude zadovoljavala gore navedene uvjete se neće razmatrati.
Izabrati će se najpovoljnija ponuda od minimalno 3 prikupljene.
Uvjete raspisivanja zahtjeva za ponudom je odredio "Odbor za groblje", a pošto se radi o projektu velikoga značaja za lokalnu zajednicu, težimo maksimalnoj transparentnosti prilikom odabira izvođača.

U ime MZ Veljaci,
Župnog Ureda Veljaci,
"Odbora za groblje" Veljaci
Srdačno Vas pozdravljam!

S poštovanjem,

Ivan Mišetić: Predsjednik MZ Veljaci
U Veljacima 23.siječnja, 2014.

Nadzorna komisija Odbora za groblje 01.02.2014

Zaključak: Na sastanku koji je održanu u župnom uredu Veljaci, evidentirano je da su pristigle tri ponude, te je utvrđeno da su zadovoljeni uvjeti natječaja, tj. sve tri ponude su razmatrane.

Ponude su priložili :

 • Ićko Gradnja (Dropuljić)
 • Medić Gradnja
 • Gradnja Vranješ

Nakon detaljne analize odabrana je ponuda tvrtke "Ićko gradnja" Radišići. Ukupan iznos prve faze izgradnje koju je dao odabrani ponuđač (grubi radovi):

 • Betonski
 • Krovopokrivački (uključujući limarske radove na krovu, oluci itd…)

je 14.568,50 KM.

Ponuda tvrtke "Medić gradnja" je iznosila 14.654,00 KM, a ponuda tvrtke "Gradnja Vranješ" 15.352,00 KM.

kocusa.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Bez izbora pred izbore Ružica Zeljko
ljubuski.info
Život proveden u crvotočini Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, biću na proračunu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Ima li nam života ako "naši" ne pobijede? Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari