U petak 16. sjednica OV Ljubuški

predsjednik

Za petak 24. siječnja 2014. zakazana je 16. sjednica OV Ljubuški. Pored dodjela neizgrađenog građevnog zemljišta i prijenosa ugovora koncesiji na društvo "Europrevent d.o.o. Ljubuški" vijećnici će se baviti novim kulturno-sportskim koncernom po imenu "Kulturno-športski centar" koji će progutati Umjetnički galeriju, Kulturni centar, Knjižnicu i Športski centar.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s XV. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima,
 4. Prijedlog Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnjoj grobnoj naknadi za korištenje grobnog mjesta i naknadi za korištenje mrtvačnice,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom,
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji br: 02-05-762/09 i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1070/10 na društvo Europrevent d.o.o. Ljubuški,
 7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji br: 02-05-958/09 i ugovora o ustupanju ugovora o koncesiji br: 02-05-1069/10 na društvo Europrevent d.o.o. Ljubuški,
 8. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove Umjetničke galerije "Tihaljina-Mlade-Trebižat" s Javnom ustanovom "Kulturno-športski centar" Ljubuški,
 9. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove "Ljubuški kulturni centar" u Ljubuškom s Javnom ustanovom "Kulturno-športski centar" Ljubuški,
 10. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove Ljubuški športski centar Ljubuški s Javnom ustanovom "Kulturno-športski centar" Ljubuški,
 11. Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove "Hrvatska knjižnica Ljubuški" u Ljubuškom s Javnom ustanovom "Kulturno-športski centar" Ljubuški,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića Ljubuški u Ljubuškom,
 13. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ljubuški,
 14. Prijedlog rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta:
  • a) Jozi Mandiću sinu Ante iz Hardomilja,
  • b) Zdenku Mandiću sinu Drage iz Žabara, Hardomilje,
  • c) Zoranu Jeliniću sinu Mile iz Žabara, Hardomilje,
  • d) Draženu Jeliniću sinu Mile iz Žabara, Hardomilje,
  • e) Denisu Jeliniću sinu Nikole iz Žabara, Hardomilje,
  • f) Nikoli Iliću sinu Mile iz Gabela Polja, Čapljina,
  • g) Zoranu Iliću sinu Mile iz Gabela Polja, Čapljina,
  • h) Zorki Markanjević kćeri Pere iz Žabara, Hardomilje,
  • i) Milici Bošnjak kćeri Ilije iz Predgrađa, Ljubuški,
  • j) Branku Grbavcu sinu Ivana iz Humca,
  • k) Miloslavu Borasu sinu Blage iz Humca,
  • l) Vladimiru Nižiću sinu Markana iz Crvenog Grma,
  • m) Ivanki Nižić kćeri Mate iz Crvenog Grma,
  • n) Anti Blaževiću sinu Blaža iz Breze,
  • o) Anđi Mihaljević kćeri Ante iz Crvenog Grma.
 15. Prijedlog rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta radi proširenja lokacije:
  • a) Zdenku Grbavcu sinu Ljube iz Ljubuškog,
  • b) Anici Babić kćeri Stipe iz Bučina, Ljubuški,
 16. Prijedlog Rješenja o utvrđivanje prava vlasništva u korist "Nameks" d.o.o. Široki Brijeg,
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o izgradnji Doma za stare i iznemogle osobe između Udruge "Kraljica obitelji" i općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

Toni Kraljević [ Predsjednik ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari