Federalno ministarstvo branitelja obmanjuje javnost

za govornicom

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i njegovi uredi na terenu izvode branitelje iz prava potvrdama na kojima se netočno tvrdi da je "revizija izvršena uz provedbu presude Ustavnog suda FBiH od 7.2.2013. godine".

Večernjak je došao u posjed većeg broja potvrda koja izdaju općinske skupine za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze, a kojima se branitelji pojedinačno obavještavaju da su im revizijom osporena socijalna prava koja ostvaruju. Riječ je o famoznim FMB-2 obrascima kojima se braniteljima, temeljem sporne revizije, ukidaju prava. Međutim, nevjerojatno je da tijelo uprave na službenom dokumentu iznosi lažne podatke, kao što je onaj da je revizija izvršena uz provedbu odluke Ustavnog suda. Tim prije jer je Ustavni sud FBiH svojim rješenjem utvrdio da odluka nije provedena zbog čega bi posla trebalo biti i za pravosuđe. Presudom, koju je Ustavni sud FBiH donio na zahtjev Županijskog suda u Mostaru, je utvrđeno da dijelovi Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite glase:
"Pisanim dokaznim sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih osoba bez obzira na to u kojem je obliku priopćena" i "i samo riješiti upravnu stvar bez pozivanja korisnika prava na bilo kojem temelju" i nisu u suglasnosti s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ocjena Ustavnog suda FBiH da se primjenom ovih zakonskih odredbi, isključenjem mogućnosti korisnika prava da se prethodno izjasni o navedenoj odluci Federalnog ministarstva koje se zasniva na novim činjenicama, povređuje načelo materijalne istine i načelo saslušanja stranke. Iako je bila obvezna postupiti po ovoj presudi, federalna vlast do danas nije izmijenila sporne zakonske odredbe. Zbog toga je prije dva mjeseca Ustavni sud FBiH donio i odluku kojom je konstatirao da presuda nije provedena. Ova odluka automatski je proslijeđena nadležnom tužiteljstvu koje bi trebalo procesuirati odgovorne. Kao što je to slučaj u svim uređenim demokratskim državama, neprovedba odluke Ustavnog suda i u BiH je kazneno djelo. Federalna vlast je očito počinitelj kaznenog djela, a sada su otišli i korak dalje, iznoseći u službenim dokumentima lažne tvrdnje. Dakle, Helezovo ministarstvo ne samo da ne provodi presudu Ustavnog suda Federacije BiH, već lažno tvrdi da ju je provelo. Time se, po tko zna koji put za vrijeme aktualne federalne vlasti, ignoriraju i omalovažavaju odluke najviše sudske institucije.

Dejan Jazvić [ Večernji list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari