U petak održana 70. sjednica županijske Vlade

sjednica

U petak 20. prosinca 2013. godine u Širokom Brijegu je održana 70. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Na sjednici je utvrđen:

  • Nacrt Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine;
  • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu
  • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu,

koji su upućeni u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o utrošku sredstava "Tekući prijenosi za zaštitu okoliša" utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu te Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2013. godine.

Također, Vlada je donijela:

  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke za redoviti godišnji popis sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara kod županijskih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva pravosuđa i uprava sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva unutarnjih poslova sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine.
Vlada ZHŽ

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Operacija katanac Ružica Zeljko
ljubuski.info
Nosite to odavde! Slobodan Milas
ljubuski.info
Povratak otpisanih Žena iz kužine

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto