U petak održana 70. sjednica županijske Vlade

sjednica

U petak 20. prosinca 2013. godine u Širokom Brijegu je održana 70. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Na sjednici je utvrđen:

  • Nacrt Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine;
  • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu
  • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu,

koji su upućeni u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o utrošku sredstava "Tekući prijenosi za zaštitu okoliša" utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu te Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2013. godine.

Također, Vlada je donijela:

  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke za redoviti godišnji popis sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara kod županijskih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva pravosuđa i uprava sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine;
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine
  • Rješenje o imenovanju članova Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva unutarnjih poslova sa stanjem na dan 31. 12. 2013. godine.
Vlada ZHŽ

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto