Arheološka iskapanja u Ljubuškom

ljubuski.info

Prvo arheološko iskapanje obavljeno je na jednom od lokaliteta u Ljubuškom, nakon pune 33 godine. Skupina studenata arheološkog Sveučilišta u Mostaru, predvođena profesorima Dariom Vujevićem te Tomislavom Fabijanićem, istraživala je lokalitet u Docima, jedan u nizu smještenoga u Gornjoj Vitini. Ta mikrolokacija nekad je nosila naziv Borasi i kao takvu zabilježio ju je 1883. Ćiro Truhelka.

Na samom početku današnjih iskapanja ustanovljeno je je da se radi o objektu koji je bio uklopljen u kasnoantički kompleks, s nizom drugih objekata. Na žalost, polovina lokaliteta je devastirana. Potvđen je i niz pogrešaka tj. Propusta istraživača Truhelke i o njima će se moći više govoriti nakon završetka iskopavanja. Jedna od zanimljivostii je i priča iz polovice 20. St. kako je je na odavno zaboravljenom lokalitetu u današnjem vlasništvu Tonija Juriča, nespretna krava privezana uz sami lokalitet oborila mali humak uz zid te se u odronu ukazao starkokršćanski kapitel koji je danas smješten u muzeju na Humcu. Arheolozi su pronašli antičku grobnicu 20 metara istočno od prvoga objekta, oratorija.

"Kad smo već razmišljali o zatrpavanju grobnice i odlasku, naišli smo na podnicu od pravilno klesanih blokova te shvatili da se ispod nalazi nešto drugo nevezano za grob. Skinuli smo grob, ispod njega su bila dva kasnoantička groba. U jednom grobu su pronađene kosti mlađe osobe, a od priloga bila je jedna brončana pojasna kopča koja datira iz polovine 5. St., dok u drugom grobu imamo kosti odrasle osobe, a od priloga smo pronašli dvije pojasne kopče te češalj izrađen od kosti. Obzirom da tri pojasne kopče datiraju u polovicu 5. St. po Kr., jasno je da su grobnice nešto mlađe od tog datuma".

"Početak ovog projekta jedan od mojih prvih ciljeva nakon diplomiranja. Mogu reći da je prva kampanja bila uspješna u svim segmentima, zadovoljan sam i činjenicom da smo uspjeli privući okolne mještane te ih na određen način upozoriti o kakvom kulturno-povijesnom blagu se radi, u svrhu zaštite ovog i sličnih lokaliteta. Plan je svakako nastaviti sa iskopavanjem, na proljeće nadamo se uključiti ćemo i novi lokalitet. Krajni cilj svakog arheološkog sustavnog iskopavanja je istražiti, konzervirati te naposljetku prezentirati lokalitet. Jasno, arheološka iskopavanja su spori te skupocijeni radovi, tako da za prave rezultate moramo biti strpljivi. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali na ovom projektu."

"Na projektu je uz mene, sudjelovalo čak 12 studenata arheologije sveučilišta u Mostaru (porijeklom iz Duvna, Dubrovnika, Posušja, Ljubuškog, Mostara, Širokog Brijega) te 2 profesora doc. dr. Dario Vujević te doc. dr. Tomislav Fabijanić sa sveučilišta u Zadru. Svakako važno je spomenuti da su ovaj projekt financirala općina Ljubuški te franjevački samostan na Humcu, posebno se zahvaljujem POV Toniju Kraljeviću kao jednom od inicijatora projekta, te fra Milanu Jukiću koji je hvalevrijedan svakodnevno donosio namirnice i pomagao pri arheološkim iskopavanjima", istakao je Mirko Rašić mag. arheologije.

ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
ljubuski.info galerija
jabuka.tv

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari