ZHŽ dužna po presudama 890.188 KM - prednjači MUP

ljubuski.info

Veliki je broj sudskih tužbi, koje su pokrenute protiv institucija ZHŽ. Prvenstveni razlog za to je samovolja pojedinih ministara i službenika u ministarstvima, koji ne službuju prema zakonima, već po nahođenju ministara, čime rade nepopravljivu štetu navedenim institucijama, koja se prema Županijskom pravobraniteljstvu i Uredu za reviziju F BiH trenutačno mjeri milijunima KM.

Prema Izvješću o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2012. godinu, ukupno predmeta u rad iz svih godina je 481 od čega iz ranijeg perioda 228, a iz 2012. godine 253.

Protiv Županije pokrenute su tužbe u vrijednosti od 2.534.601 KM i uglavnom se odnose na isplatu po ugovornim obvezama i naknadama štete.

Od navedenog iznosa na radne sporove odnosi se 263.781 KM. Županiju su tužili suci zbog poreza na plaću, policijski službenici glede nezakonitosti oko činovanja i radnih sporova, te nastavnici i profesori zbog kriminala oko nezakonitog prijema u radne odnose u školama.

Najviše nezakonitosti je vezano za MUP u kojem je ministar Zdravko Boras - Brada (HDZBiH), a također se prisjetimo nezakonitosti u ljubuškim i drugim školama, što je u ingerenciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Helene Lončar (HDZBiH).

Sam ministar Boras - Brada je donio niz akata, koji nemaju zakonske osnove, navodi se, zbog čega su mu inspekcije pravomoćnim rješenjima naredile njihovo ispravljanje. Čak se navedeni ministar na njih žalio, ali žalba mu je odbijena. Ogromna je financijska šteta nastala nezakonitim radom za što ga izgleda nitko nije upozorio. MUP-u je također negativno odgovorila i Porezna uprava.

U jednom dokumentu državne institucije upućen Vladi ZHŽ se navodi kako se u MUP-u radi nezakonito, te da se od strane Vlade poduzmu brze mjere kako bi se iste zaustavile.

Protiv ministra Borasa - Brade podnijeto je više kaznenih prijava, u kojima se navodi da je ministarstvu nanio veliku financijsku štetu. Izgleda da je Tužiteljstvo ZHŽ pod velikim pritiskom, te da su neke prijave istražuju više od dvije godine.

U izvješću također stoji da se u MUP-u obveze za doprinose ne iskazuju zakonito, obzirom da nisu evidentirani doprinosi za beneficirani staž policijskih službenika za koje nema podatka o visini istih, jer se već duži vremenski period ne vrši obračun istih.

Sporne su i javne nabavke u MUP-u, stoji u izvješću, koje se ne vode prema zakonskoim procedurama, a tiču se nabavke goriva, servisiranja vozila i neevidentiranja duga u trenutku njegovog nastanka. 

Prema prezentiranim podatcima na dan 25.01.2013. godine po osnovu izvršnih sudskih rješenja na teret Županije na bankama čeka na plaćanje po ovom osnovu u ukupnom iznosu od 890.188 KM.

Upravo u 2012. godini je evidentiran porast nezakonitosti i to čak u visini 100% u odnosu na prethodni period. 

Zaista, poražavajući rad Vlade ZHŽ, a osobito MUP-a i Ministarstva obrazovanja, za što mnogi govore da su ova dva ministarstva unazađena i dezorganizirana.

Izvještaj Pravobraniteljstva ZHŽ i Ureda za reviziju F BiH

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari