Rekordna dobit Elektroprivrede HZ HB za prvih šest mjeseci 2013.

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u razdoblju prvih šest mjeseci ostvarila je rekordnu dobit u iznosu od 72.225.337 maraka. Po riječima izvršne direktorice za ekonomske poslove Ivane Bunoze, ukupan prihod u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine ostvaren je u iznosu od 230.650.971 KM što je za 14 posto više od plana i 27 posto više u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prošle godine. Prihodi od prodaje elektične energije su ostvareni u iznosu od 222.003.204 marke i u odnosu na plan veći su za 17 posto i 29 posto veći od ostvarenja za isto razdoblje u 2012. godini.

U strukturi prihoda od prodaje električne energije najveći udio imaju prihodi od prodaje električne energije tarifnim kupcima na distributivnim naponskim razinama (43,1 posto), prihodi tarifnih kupaca na 110 kV i više (29,8 posto) i prihodi od trgovine električnom energijom (27,1 posto).

Prihode od prodaje tarifnim kupcima na 110 kV i više i prihode od trgovine električnom energijom u ovom izvještajnom razdoblju sačinjavaju prihodi od isporuke električne energije sljedećim kupcima i to:

  • Aluminiju d.d. Mostar (54,7 milijuna maraka),
  • Željeznicama Federacije BiH (0,46 milijuna maraka),
  • Elektroprivredi BiH (9,4 milijuna maraka),
  • B.S.I. Jajce (11,06 milijuna maraka),
  • ostalim netarifnim kupcima unutar BiH (52,4 milijuna maraka)
  • izvoz električne energije (7,7 milijuna maraka)

Prihodi od prodaje usluga su ostvareni u iznosu od 6.896.084 marke, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu (4,6 milijuna maraka) i prihodi od usluga trećim osobama (2,2 milijuna maraka) i to prihodi od priključaka, prihode od elektroenergetskih suglasnosti, revizija projekata, održavanje i opravke elektroenergetske mreže (kod Distribucije električne energije) i pregleda mjernih mjesta, baždarenja brojila, zamjena uklopnih satova, isključenja i ponovnih uključenja potrošača električne energije (kod Opskrbe električnom energijom).

Ukupni rashodi društva u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine iznosili su 158.425.634 marke što je u odnosu na plan rashoda manje za 21,7 posto, a u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine također manje za 25,7 posto (ovo znatno smanjenje je rezultat smanjenja troška nabave el. energije u obračunskom razdoblju za 59 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine).

Poslovni rashodi iznosili su 153.188.405 maraka, rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike) 1.272.767 maraka, a ostali rashodi 3.964.4621 marke. U ostalim rashodima najveći udio imaju rashodi na temelju ispravke vrijednosti i otpisa nenaplativih potraživanja (3,17 milijuna maraka). U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije su iznosili 44.102.072 milijuna marke, trošak amortizacije 26.055.225 maraka, troškovi plaća zaposlenih 31.604.313 maraka, te ostali nespomenuti troškovi poslovanja 51.426.795 maraka.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari