Za popis će biti angažirano skoro 3.000 popisivača

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH početi će 1. listopada u 9.00 sati, a biti će završen 15. listopada u 21.00 sat - ovlašteni popisivači će posjetiti sva domaćinstva od vrata do vrata i obavljati intervjue sa građanima.Agencija za statistiku BiH, koja je od početka rujna najavila opsežniju kampanju o popisu, ističe da su u završnoj fazi priprema popisnica P1 i P2 i metodoloških dokumenata za tisak i kartografska dokumentacija.

Završena je i logistička procedura, popisna dokumentacija za popisivanje građana BiH koji žive duže od 12 mjeseci u inozemstvu i definiran način popisivanja uz entitetsku liniju.U tijeku su aktivnosti na izradi aplikacija potrebnih za obradu podataka, izboru i imenovanju popisivača i instruktora općina i gradova, pripremi materijala za edukaciju popisnog osoblja, te tiskanju i distribuciji popisnica i popisnih materijala.

Poslovi koji predstoje Agenciji su obuka popisnog osoblja, tisak i distribucija popisnog materijala, priprema i realizacija informativne kampanje i priprema centralnog mjesta za doradu popisnih materijala.Prema trenutnoj procjeni i planu aktivnosti, osim zaposlenih u statističkim institucijama u BiH, na popisu stanovništva biće angažirano još 18.879 popisivača (plus dodatnih 20 posto koji će biti uključeni u slučaju da neki odustanu).

Popis će vršiti i 2.464 općinska instruktora na terenu (plus dodatnih 20 posto onih koji će biti angažirani u slučaju odustajanja), 243 instruktora sa razine BiH u entiteta, te 250 do 300 vanjskih suradnika na pripremi i obradi materijala.Popisivanje će se vršiti svaki dan od 9.00 do 21.00 sat i to u nazočnosti najmanje jednog odraslog lica u domaćinstvu.

Ako popisivač, u vrijeme popisivanja, ne zatekne u domaćinstvu lica obuhvaćena popisom, ostavit će im pisano obavještenje o vremenu ponovnog dolaska popisivača ili adresu i broj telefona nadležne popisne komisije koju lica treba da kontaktiraju najkasnije do 15. listopada da bi bilo organiziralo njihovo popisivanje.

Za popis stanovništva 2013. godine u BiH primjenjivati će se, u skladu sa međunarodnim statističkim standardima za definiranje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Dakle, razdoblje od jedne godine i duže, te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine, osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje lica iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja popisa.

Građani BiH koji žive u inozemstvu duže od 12 mjeseci neće biti uključeni u ukupni broj stanovnika u BiH, jer su, prema istom konceptu, uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja.Oni će biti popisani posredstvom posebnog obrasca za inozemstva, a prikupljeni podaci biti će obrađeni prema svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka.

Pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i materinji jezik formulirana su i građani imaju potpunu slobodu izjašnjavanja.Popisivač nema pravo sugerirati odgovore, tako da se građani mogu izjasniti onako kako žele. Popisivači će evidentirati sve odgovore, a statističke institucije će im dodijeliti šifre i unijeti u bazu podataka.

Cilj popisa je da se ustanovi broj stanovnika za cijelu BiH, kao i po svim teritorijalnim razinama - naseljima, općinama, gradovima, županijama i entitetima, njihova demografska, etnička, obrazovna, ekonomska, migracijska i druga obilježja, broj domaćinstava, obitelji i njihove karakteristike i podaci o stambenom fondu i njegovim karakteristikama.

Popis i popisni podaci potrebni su za stvaranje realne slike o društveno–ekonomskoj situaciji u BiH, da budu osnova vladama svih razina za planiranje razvoja kako zemlje, tako i svake regije i lokalne zajednice, da olakšaju domaćim i stranim kompanijama da planiraju razvoj i investicije i da olakšaju rad znanstvenoj i akademskoj zajednici, navodi se u materijalu Agencije.

Popis je, također, i pozitivan korak na putu europskih integracija i korištenja sredstava iz IPA fondova, a prikupljeni podaci biće međunarodno priznati i usporedivi sa podacima drugih zemalja, te omogućiti bolju ocjenu vlastitih rezultata.

Nakon popisa u BiH će se znati kakva je situacija u obrazovnom sustavu, u segmentu zapošljavanja, kakve su mogućnosti o pitanju stambene izgradnje, kakav je stupanj tehnološkog razvoja u zemlji, koliko ima nepismenih, koliko pismenih i kojeg stupnja obrazovanja.

Biti će poznato i da li je poljoprivreda značajan segment gospodarstva/ekonomije BiH, kakva je situacija po pitanju migracije stanovništva u BiH, koji su osnovni izvori sredstava za život građana BiH, te mnoštvo drugih točnih i objektivnih podataka.

Preliminarni rezultati popisa biti će objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja, a objaviti će se podaci o broju popisanih osoba, stanova i domaćinstava, kao i broj domaćinstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Popisivanje počinje 1. listopada u 9.00 sati ujutro, a završava se 15. listopada. Rezultati popisa, određeni jedinstvenim programom za obradu podataka, bit će objavljeni u razdoblju od 1. listopada 2014. do 1. srpnja 2016. godine.

Popis stanovništva je najveće statističko istraživanje jedne zemlje kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima, te najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu zemlje.

U Agenciji za statistiku BiH ističu da je popis ključni element za ekonomski razvoj zemlje, kao i njen napredak na putu ka europskim integracijama.

SRNA

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Bez izbora pred izbore Ružica Zeljko
ljubuski.info
Život proveden u crvotočini Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, biću na proračunu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Ima li nam života ako "naši" ne pobijede? Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari