Kaznena prijava protiv Joze Barišića, Nevenka Barbarića i Ane Tolić zbog obnove prostorija Centra za socijalni rad u Ljubuškom

ljubuski.info

Tijekom, po svemu sudeći, nezakonitog i tehnički nekorektno odrađenog pokušaja obnove prostorija Centra za socijalni rad u Ljubuškom je došlo do velikih oštećenja na objektu u kojemu su smješteni uredi Centra, kojemu je narušena statika s vidljivom tendencijom urušavanja cijelog objekta u neposrednoj blizini osnovne škole u Ljubuškom, čime su ugroženi životi i imovina ljudi, a načinjena je i velika materijalna šteta, koja će, kako stvari stoje, dodatno opteretiti proračun općine Ljubuški.

Jozo Barišić, kao ravnatelj Centra za socijalni rad u Ljubuškom je, sukladno politici i praksi bahatosti i nezakonitosti općinskog načelnika Nevenka Barbarića, odlučio obnoviti prostorije u kojima je smješten Centar za socijalni rad. U tom cilju je lažno prikazao da je Centar za socijalni rad u Ljubuškom vlasnik nekretnine u Ljubuškom, potom, kao investitor, bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa započeo radove na rekonstrukciji objekta. Budući da je, tijekom izvođenja radova izvođača UNI projekt inžinjering iz Zenice, došlo do narušavanja statike zgrade i vidljivih oštećenja, Općinski sud Ljubuški je donio rješenje o obustavljanju radova, no Ana Tolić u svojstvu Općinskog građevinsko-urbanističkog inspektora ukida rješenje Službe za prostorno uređenje i imovnsko-pravne poslove, Građevinsko urbanistička inspekcija koja je prvotno zabranila izvođenje radova na predmetnoj nekretnini.

Prema prvim procjenama, pored ugrožavanja sigurnosti života i imovine, ovime je nanešena materijalna šteta od najmanje 300.000 KM.

Protiv Joze Barišića, ravnatelja Centra za socijalni rad u Ljubuškom, kao prvooptuženog, Nevenka Barbarića, načelnika Općine Ljubuški, kao petooptuženog Ane Tolić, Općinskog građevinsko-urbanističkog inspektora Općine Ljubuški, kao šestooptužene, podnešene je kaznena prijava zbog zlouporabe ovlasti, te izazivanja opasnosti za život i tijelo ljudi i imovinu većeg opsega, te oštećinje tuđe nekretnine, te svjesno neizvršavanje službene dužnosti i nepostupanje po pravomoćnoj sudskoj odluci čime su teže povrijedili pravo drugog.

Kaznena prijava je podnešena i protiv Zakonskog zastupnika gospodarskog društa "UNI projekt inžinjering" Zenica, kao drugooptuženog, u svojstvu izvođača radova, te Edhema Alića sina Džemala, rođ. 25.07.1952. godine, sa prebivalištem u Zenici, kao trećeoptuženog, u svojstvu odgovorne osobe u gospodarskom društvu "UNI projekt inžinjering" Zenica, te zakonskog zastupnika gospodarskog društva Vizija d.o.o. Sarajevo, kao četvorooptuženog u svojstvu nadzornog organa na izvodenju radova na nekretnini u Ljubuškom u ul. Zrinjski-Frankopana.

zgrada

Kako se navodi, postoje osnova sumnje da je tijekom 2012. godine u svojstvu ravnatelja Centra za socijalni rad u Ljubuškom, a u namjeri da stvarnom vlasniku nekretnine u kojoj se u Ljubuškom, na adresi ul. Zrinjski-Frankopana nalaze prostorije Centra za socijalni rad u Ljubuškom pribavi imovinsku korist i uveća vrijednost njegove imovine, iskorištavanjem svojeg službenog položaja Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i PIU SESSER Sarajevo lažno prikazao da je Centar za socijalni rad u Ljubuškom vlasnik nekretnine u Ljubuškom u ul. Zrinjski-Frankopana u kojoj su smještene prostorije Centra za socijalni rad u Ljubuškom, iste, te od donatora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i PIU SESSER Sarajevo ishodio novčana sredstva za ulaganje u predmetnu nekretninu (rekonstrukciju objekta) i drugom pribavio imovinsku korist u visini sredstava pribavljenih za ulaganje u predmetnu nekretninu i dosad izvršenih ulaganja u predmetnu nekretninu, dakle, iskorištavanjem svojeg službenog položaja drugome pribavio korist, čime da bi počinili krivično djelo Zluopotrebe položaja ili ovlaštenja iz članka 383. stav 1. KZ FBiH Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog osnova sumnje da su prvoprijavljeni u svojstvu investitora, drugoprijavljeni i trećeprijavljeni u svojstvu izvođača radova, a četvrtoprijavljeni u svojstvu nadzornog organa, a postupajući protivno odredbama Zakona o građenju, a na način da su u razdoblju od sredine do kraja mjeseca ožujka 2013. godine, bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa zapodeli radove na rekonstrukciji objekta koji se nalazi u Ljubuškom, ul. Zrinski-Franokpana, u kojem su smještene prostorije Centra za socijalni rad Ljubuški, kao i radova na rekonstrukciji samih tih prostorija kao zasebnog dijela nekretnine, te iste izvodili protivno opće priznatim tehničkim pravilima i stanju nekretnine u kojima se iste nalaze, a usljed dega je došlo do teških oštećenja na nekretninama (tri nekretnine) koje predstavljaju etažno vlasništvo Jerke Čilića sina Mladena iz Ljubuškog, a koje su smještene u istoj nekretnini i u kojim isti obavlja odvjetničku djelatnost, a kojima obzirom na djelatnost koja se u istim obavlja pristup ima veliki broj osoba, te istovremeno izvodedi građevinske radove na opisani način, prouzrokovali oštećenja na cijeloj nekretnini koja su imala za posljedicu narušavanje statike cijele nekretnine i sa tendencijom urušavanja predmetne nekretnine koja je nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, a zbog dega istu nije moguie koristiti, na koji način su Jerki Čiliću sinu Mladena iz Ljubuškog uzrokovali materijalnu štetu u iznosu od preko 300.000,00 KM, te odvjetniku Jerki Čiliću materijalnu štetu zbog nemogućnosti korištenja poslovnih prostorija koji se nalaze u toj nekretnini u dosad neutvrđenom iznosu, a kojim radnjama su istovremeno izazvali opasnost za život i tijelo ljudi, te imovinu većeg opsega.

Navedeni su, pri izvođenju građevinskih radova, postupili protivno propisima i općetehničkim pravilima i time izazvali opasnost za život i tijelo ljudi, te imovinu većeg opsega, te oštetili tuđu nekretninu, s čime da bi kao saučinitelji počinili krivično djelo Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova u sticaju sa krivičnim djelom Oštećenje tuđe stvari zbog osnova sumnje da su prvoprijavljeni, petoprijavljeni i šestoprijavljeni, zajedno sa njima drugim poznatim osobama, neobavivši svoje službene dužnosti, te postupajući protivno rješenju Općinskog suda Ljubuški, koje ima učinak rješenja o izvršenju, nisu su se suzdržali od izvođenja građevinskih radova na nekretninama označenim na tom rješenju i nisu spriječili izvođenje radova na predmetnoj nekretnini iako su to po pozitivnopravnim propisima bili dužni, nego su unatoč tom rješenju, u razdoblju od 26.03.2013. godine do 29.03.2013. godine, nastavili sa izvršenjem radova na pomenutim nekretninama, te omogućili i odobrili privrednom društvu UNI projekt inžinjering Zenica izvođenje radova na predmetnim nekretninama, a da bi šestoprijavljeni u svojstvu građevinskog inspektora, unatoč citiranom rješenju, te unatoč tome što je prethodno zabranio izvođenje radova na predmetnoj nekretnini donio rješenje kojim je ukinuo sa 27.03.2013, godine rješenje Službe za prostorno uređenje i imovnsko-pravne poslove, Građevinsko urbanistička inspekcija, Općine Ljubuški, od 26.03.2013, godine.

Razinu oštećenja i profesionalnost kojom su odrađeni radovi na obnovi objekta u kojemu su smještene prostorije Centra za socijalni rad Ljubuški možete provjeriti iz sljedećih fotografija.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari